Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej zaprasza na studia polonistyczne


Litewski Uniwersytet Edukologiczny, fot. wilnoteka.lt
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej byłego Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego informuje, że w wyniku reorganizacji szkolnictwa wyższego od 1 lipca br. jest w składzie Uniwersytetu Witolda Wielkiego (Vytauto Didžiojo universitetas – VDU), jednak 4-letnie studia bakalarskie Filologia Polska ze specjalizacją nauczycielską (kod programu 6121MX018) nadal będą realizowane w Wilnie.Zapraszamy do udziału w rekrutacji na I rok polonistyki!

  • Kandydaci na studia polonistyczne powinni w systemie LAMA BPO wypełnić zgłoszenie na studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, wybierając:
  1. Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai,
  2. Studijų kryptis – Pedagogika,  
  3. Programos pavadinimas – Lenkų filologija,
  4. Programos valstybinis kodas – 6121MX018.
  • Kandydaci powinni uczestniczyć w teście motywacyjnym, który daje możliwość zdobycia dodatkowo 1 lub 2 punktów. Test motywacyjny odbędzie się 17 lipca. Aby mieć możliwość udziału w teście, należy w systemie LAMA BPO zarejestrować się do 15 lipca włącznie.
  • W roku bieżącym istnieje możliwość dostania się na studia bezpłatne. Jednocześnie zachęcamy do zgłaszania się na studia niefinansowane przez państwo litewskie. Koszty studiów płatnych w całości zostaną pokryte przez instytucje wspierające z Polski (stale korzystamy z życzliwego wsparcia Ambasady RP w Wilnie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”).      

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania związane z rekrutacją i programem studiów. Informacji udzielamy pod tel. +370 685 66282 lub +370 652 41849. 

Data: 
03.07.2018 - 08:00 - 15.07.2018 - 08:00