Cmentarz na Rossie ma stronę internetową


Nagrobki na Rossie, fot. rossa.lt
Najstarszy wileński Cmentarz na Rossie, który w przyszłym roku będzie obchodził 210. rocznicę założenia, ma swą stronę internetową: www.rossa.lt Portal powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, który od dwudziestu lat troszczy się o tę nekropolię.
”Naszym celem jest przedstawienie cmentarza i utrwalenie pamięci o osobach tu pochowanych, a także zaprezentowanie działalności naszego komitetu i pozyskanie pieniędzy na odbudowę kolejnych pomników” - powiedziała przewodnicząca komitetu Alicja Klimaszewska.

Portal www.rossa.lt prezentuje historię cmentarza, jego zdjęcia sprzed lat i te najnowsze. Jeszcze w tym roku na stronie internetowej zostanie zamieszczona mapa kwatery wojskowej, w której znajduje się grób matki marszałka Józefa Piłsudskiego i jego serca. Będzie też lista pochowanych tu 237 polskich żołnierzy i zdjęcia ich nagrobków.

Jak poinformowała prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, następnym krokiem będzie stopniowe zamieszczanie na portalu listy osób pochowanych w starej części Rossy - około 13 tys. nazwisk - wraz z opisem ich zasług dla Wilna i zdjęciami nagrobków.

”Chcemy w ten sposób nie tylko utrwalić pamięć o osobach tu pochowanych, ale też pomóc tym, którzy poszukują miejsca pochówku niektórych osób” - mówi A. Klimaszewska.

Na portalu już są zamieszczone zdjęcia pomników, które zostały odrestaurowane staraniem Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą za pieniądze pozyskane głównie z kwest na Powązkach w Warszawie. W przyszłości pojawią się zdjęcia nagrobków, które wymagają pilnej renowacji - będzie to między innymi sposób na znalezienie sponsorów na ich odnowę.

Cmentarz na Rossie został założony w 1801 roku. Tworzą go: Stara Rossa, Nowa Rossa i Cmentarzyk Wojskowy z mauzoleum Matki i Serca Syna. Ogólna powierzchnia terytorium cmentarza wynosi 10,8 ha. Cmentarz na Rossie w 1965 roku zamknięto dla pochówków, a w 1969 roku wpisano do rejestru zabytków narodowych Litwy, podlegających ochronie państwa. Dokonano wtedy inwentaryzacji nagrobków, pomników, grobowców. Ogółem na Rossie jest ich około 26 tys., a w starej części cmentarza - około 13 tys.

Na Rossie leżą między innymi profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, są też groby: archeologa i pisarza Eustachego Tyszkiewicza, rzeźbiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego, malarzy Franciszka Gucewicza i Franciszka Smuglewicza, groby dwojga dzieci Stanisława Moniuszki, a także wielu innych osób zasłużonych dla Polski, Litwy i Wilna.

Na podstawie: Radio “Znad Wilii”

Komentarze

#1 cieszę się,że znalazłam

cieszę się,że znalazłam Was.Teraz po wielu latach widzę,że to była okropna pomyłka,że w 1959 r.pojechaliśmy do Polski.Teraz widzę,że moja Polska sienkiewiczowska istniała tylko w mojej wyobrażni.Tu niby w Polsce nie czuję patriotyzmu o jakim czytałam.Tu jest tylko gra interesów,kariery,podłość i prywata.Nie ma dnia,żebym nie myślała o Wilnie,Rossie,Antokolu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.