„Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”


Fot. Wilnoteka
W Ambasadzie RP w Wilnie odbyła się prezentacja książki „Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”. To wszechstronne opracowanie poświęcone jednej z najstarszych polskich nekropolii. Jest wynikiem prac dokumentacyjnych prowadzonych w latach 2013-2016 przez Instytut Historii Sztuki UKSW w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (obecnie Akademia Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego).
 

Monografia obejmuje historię powstania cmentarza, ocenę wartości artystycznej nagrobków, kaplic i grobowców, opis kompozycji przestrzennej i analizę roślinności.

W trakcie realizacji projektu na Starej Rossie odnaleziono łącznie 11 tys. 579 pomników nagrobnych, grobowców, tablic inskrypcyjnych i płyt, zaś na Nowej Rossie – 1 tys. 993 obiekty. Dla każdego została wykonana dokumentacja zawierająca opis, każdy nagrobek otrzymał swój numer na mapie cmentarza.

W monografii są też historie, które były zupełnie nowymi odkryciami, takie jak szukanie pierwowzoru dla niektóry rzeźb znajdujących się na cmentarzu.  Jest historia bodajże najpiękniejszego pomnika na Rossie - nagrobku Izy Salmonowiczówny Czarny Anioł. Jest to jeden z najbardziej symbolicznych nagrobków cmentarza na Rossie.

Książka jest dostępna w dwóch wersjach językowych – polskiej i litewskiej. Publikacja w języku litewskim jest już do pobrania.

Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz, Wilnoteka
Montaż: Aleksandra Konina