Co piętnasty mieszkaniec Polski żyje w skrajnej biedzie


Fot. wilnoteka.lt
Pomimo rosnącej zamożności mieszkańców Polski, odsetek osób pozostających w skrajnym ubóstwie utrzymuje się od 2006 roku na podobnym poziomie. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, 6,8 procent polskiego społeczeństwa (ok. 2,5 miliona osób, czyli co piętnasty mieszkaniec) żyje poniżej poziomu minimum egzystencji.
Minimum egzystencji oznacza najniższy poziom życia, poniżej którego pojawia się zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Według Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, którego zadaniem jest określenie minimalnej kwoty wydatków, jakie miesięcznie musi ponieść mieszkaniec Polski na wyżywienie, mieszkanie, leki i ubranie, minimum egzystencji wynosi obecnie nieco ponad 500 złotych (około 420 litów) na miesiąc.

Poziom skrajnego ubóstwa w Polsce jest zróznicowany regionalnie. Najwyższy jest w województwach: warmińsko-mazurskim (13,5 procent), podlaskim (10,7 proc.) i świętokrzyskim (10,5 proc.). Najniższy natomiast w województwach: śląskim (4,5 proc.), dolnośląskim (4,6 proc.) i opolskim (4,7 proc.).

Na podstawie: wrotapodlasia.pl, wiadomosci.ngo.pl

Komentarze

#1 800 000 wyglodzonych dzieci,

800 000 wyglodzonych dzieci, rezim nic nie robi w sprawie bezrobocia na poziomie 17,88%. Wariactwo, wszyscy emigruja na Zachod. Ja to zrobilem dawno juz temu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.