Coraz więcej osób chodzi do kin i muzeów na Litwie


Fot. madeinvilnius.lt
Departament Statystyki opublikował dane dotyczące uczestnictwa mieszkańców Litwy w wydarzeniach w różnych ośrodkach kultury. Wynika z nich, że w 2018 roku wzrosła liczba osób odwiedzających muzea i kina, zmalała natomiast liczba zarejestrowanych czytelników bibliotek i czytelni.
W 2018 roku na Litwie działały 104 muzea, w tym 4 narodowe, 15 republikańskich, 55 samorządowych, 8 niepaństwowych i 22 resortowe. Odwiedziło je wówczas 5 milionów osób, czyli o 874 tysiące (21 proc.) więcej niż w 2017 roku. Najwięcej gości przyjęły Litewskie Muzeum Morskie (793 tys.), Muzeum Narodowe – Pałac Wielkich Książąt Litewskich (430 tys.), Muzeum Historii Trok (394 tys.) oraz Litewskie Muzeum Sztuki (353 tys.).

W minionym roku wzrosła także liczba osób chodzących do kin – odwiedziło je 4,31 milionów widzów, czyli o 159 tys. więcej niż w 2017 roku. Każdy mieszkaniec Litwy był w kinie średnio 1,5 razy w ciągu roku. Filmy pokazywano w 82 salach kinowych o łącznej sumie 17,4 tys. miejsc. W jednej sali pokazano średnio 1,4 tys. filmów. Dochód ze sprzedaży biletów w minionym roku wzrósł o 10 proc. i osiągnął sumę 22,6 miliona euro.

Nieznacznie wzrosła także liczba centrów kultury. W 2018 roku na Litwie istniało 654 takich ośrodków, czyli o 9 więcej niż przed rokiem. Działało w nich łącznie 3,8 tys. zespołów i stowarzyszeń amatorów sztuki, które w ciągu roku zorganizowały 56 tys. koncertów i innego typu wydarzeń.

W kraju zmalała liczba bibliotek i czytelni (o 50), a co za tym idzie – czytelników. W 2402 działających w zeszłym roku placówkach zarejestrowanych było 1,162 miliona czytelników, czyli o 44 tys. (3,7 proc.) mniej niż w 2017 roku. W litewskich bibliotekach średnio zarejestrowanych jest 484 czytelników, którzy odwiedzają placówkę średnio 18,5 razy.

Na Litwie działa 50 teatrów, z czego 13 to instytucje państwowe. W 2018 roku na ich scenach pokazano 67 tys. spektakli, które obejrzało łącznie 1,4 miliona widzów. Teatry państwowe wystawiły w zeszłym roku 86 przedstawień. W 2018 roku 7 państwowych instytucji koncertowych zorganizowało 845 widowisk muzycznych, w których wzięło udział 481 tys. słuchaczy.

Na podstawie: madeinvilnius.lt, osp.stat.gov.lt