Cudze chwalimy – swego nie znamy


Fot. Archiwum szkoły
W 2018 roku Litwa obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości. Na 100 dni przed 16 lutego Litwa rozpoczęła obchody.








Uczniowie klasy 4 naszego gimnazjum też się dołączyli do świętowania i już 7 grudnia przedstawili projekt pt. „Cudze chwalimy – swego nie znamy”, praca nad którym trwała od września aż do końca listopada.

Projekt ten jest integralną częścią realizacji treści programowych, szczególnie edukacji regionalnej w klasach I–IV. Dzięki realizacji projektu uczniowie poznali bliżej swoją małą Ojczyznę oraz Jej symbole, swoją wieś, niektóre jej osobliwości, swoją szkołę i poszerzyli swój słownik wiedzy.

Podczas realizowania projektu uczniowie byli wdrażani do:
  • zdobywania wiadomości historycznych;
  • poszukiwania ciekawych rozwiązań plastycznych;
  • poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  • wyrażania siebie w ekspresji ruchowej;
  • wspólnej zabawy;
  • brania odpowiedzialności za pracę własną i kolegów;
  • aktywnego uczestnictwa w czasie zajęć.
W czasie zajęć lekcyjnych okazjonalnie poszerzali swą wiedzę związaną z realizacją projektu. Wspólnie omawialiśmy oraz analizowaliśmy wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej, albumy o zamku miednickim, zgromadzone materiały związane z naszą okolicą. Uczyliśmy się piosenki „Tu nasz dom”.

Zwieńczeniem pracy nad projektem była wspólna uroczysta prezentacja artystyczna, w której oprócz nauczycieli, rodziców i uczniów uczestniczyły dyrektor gimnazjum Pani Mieczysława Pietkiewicz i wicedyrektor Pani Teresa Jasiukiewicz.

Prezentacja projektu bardzo się spodobała wszystkim uczestnikom. Uczniowie, niektórzy rodzice i nauczyciele byli bardzo zaangażowani w pracy nad projektem. Cele, które założyliśmy, zostały zrealizowane. Pomimo dużej ilości zadań uczniowie zgłaszali coraz to nowe pomysły. Dzięki ich zaangażowaniu, mogę być spokojna, iż jeżeli chodzi o organizowanie innych imprez w naszej klasie – wiem, że dadzą radę.

Mam nadzieję, że przedstawiony przez moich uczniów projekt zaciekawi i zachęci więcej ludzi do zapoznawania się z geografią, historią i współczesnością okolic Miednik.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom klasy 4 Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach oraz ich rodzicom za udział w realizacji projektu. Cudze chwalimy – swego nie znamy.

Starszy nauczyciel nauczania początkowego Stanisława Kucewicz
Materiał nadesłany bez skrótów i redakcji