Czas odmierzany po wileńsku


Kalendarz Rodziny Wileńskiej, fot. wilnoteka.lt
Najpopularniejszy na Wileńszczyźnie Kalendarz Rodziny Wileńskiej obchodzi w przyszłym roku dwudziestolecie istnienia. Swe tematyczne kalendarze wydają także inne instytucje i organizacje na Wileńszczyźnie.
Rok 2013 będzie jubileuszowy, bo pierwsza edycja wileńskiego codziennego polskiego kartkowego kalendarza ukazała się w roku 1993. Jego autorami są Jadwiga i Włodzimierz Podmostkowie.

"Skoro rok po roku przetrwał on dwa dziesięciolecia, to znaczy, że jest potrzebny polskiej społeczności na Litwie. Od początku było jasne, że nie będzie to kucharski "ździerak", jakich jest wiele, lecz kalendarz patriotyczno-historyczny, naświetlający w formie krótkiej i dostępnej dawne oraz dzisiejsze dzieje ziemi wileńskiej, nieproste losy jej wybitnych postaci, historię Polski i Litwy" - opowiada o swoim dziele redaktor Jadwiga Podmostko.

Krótką historię kalendarza oraz sylwetki ludzi, którzy przyczynili się do jego powstania, czytelnicy ujrzą na kartkach z dni 3-5 stycznia. Swoje miejsce w kalendarzu znajdą także inni przyszłoroczni jubilaci: dziennik "Kurier Wileński", Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace, księgarnia Elephas. Znajdą się w nim jak zwykle biogramy wybitnych wileńskich postaci, a także ciekawostki, porady, anegdoty.

Z kolei kalendarz na rok 2013, wydany przez administrację rejonu solecznickiego, jest poświęcony ważnym datom z historii tego rejonu.

Najważniejszą z rocznic jest 150. rocznica powstania styczniowego, które swoim zasięgiem objęło również tereny obecnego rejonu soleczniciego. Zdjęcie na kalendarzu przedstawia pomnik ku czci powstańcom 1863 roku, znajdujący się na wjeździe do Puszczy Rudnickiej od strony Rudnik, na brzegu Mereczanki. Pomnik został postawiony w 1975 roku. Upamiętnia on wydarzenia 31 maja 1863 roku, kiedy to koło Zygmunciszek połączone partie Jana Sędka, Aleksandra Stabrowskiego (Lubicza) i Feliksa Wisłoucha w liczbie około 500 osób pokonały kilka rot rosyjskich, zmuszając je do ucieczki.

W kalendarzu upamiętnione zostanie także 15-lecie pomnika Adama Mickiewicza, który stoi w centrum Solecznik, 230 lat kościoła Matki Bożej Różańcowej w Dziewieniszkach, 85 lat kościoła św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kamionce. Rocznicami zostały też odznaczone dwie największe imprezy w rejonie solecznickim: w przyszłym roku po raz 25 na tradycyjny bieg Biała Waka-Rudniki-Biała Waka zjadą się miłośnicy lekkiej atletyki, a we wrześniu w Solecznikach po raz 10 odbędą się dożynki.

Własne kalendarze, choćby w formie plakatu, zwykle wydają różne organizacje i instytucje Wileńszczyzny: gazety, zespoły artystyczne, organizacje społeczne.

Na podstawie: Inf.wł.