Czechy i Ukraina będą wzajemnie uznawać programy nauczania w szkołach


Na zdjęciu: panorama Pragi, fot. pl.wikipedia.org
Czechy i Ukraina zawarły porozumienie o współpracy w zakresie edukacji. Jego celem jest między innymi ujednolicenie procedur kształcenia dzieci. Prace nad umową bilateralną rozpoczęły się kilka lat temu. Projekt wymagał poprawek w związku z falą uchodźców po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Czechy i Ukraina zobowiązały się do wzajemnego uznawania swoich programów nauczania, co w przypadku ukraińskich dzieci przebywających w Czechach pozwoli ograniczyć liczbę przedmiotów nauczanych zdalnie przez szkoły na Ukrainie. Czeski minister szkolnictwa Vladimír Balaš – zaznaczył, że realizowanie dwóch programów nauczania – czeskiego i ukraińskiego – prowadziło często do przemęczenia uczniów. Ukraińscy uczniowie będą nadal uczyć się online języka ukraińskiego i ukraińskiej historii.

Czesko-ukraińskie porozumienie obejmuje wszystkie etapy nauczania i reguluje kwestie dotyczące wypłaty stypendiów.

Według ukraińskiego ministerstwa edukacji, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Czechy przyjęły prawie 81 tys. ukraińskich uczniów i studentów. Od początku września dzieci uchodźców są w Czechach objęte obowiązkiem szkolnym.

Na podstawie: IAR