Czechy nie będą wpuszczać obywateli Rosji z wizami strefy Schengen


Na zdjęciu: panorama Pragi, fot. en.wikipedia.org
Czechy nie będą wpuszczać na swoje terytorium obywateli Rosji z wizami wydanymi w celach turystycznych, sportowych lub kulturalnych przez jakiekolwiek państwo strefy Schengen, we środę, 12 października, zadecydował czeski rząd. Wyjątek stanowią wizy humanitarne. Przyjęte przepisy wejdą w życie 25 października.

Czechy dołączają do państw bałtyckich, Polski i Finlandii, które w ostatnich tygodniach zamknęły swoje granice dla rosyjskich turystów.

W lutym br., tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę, Republika Czeska przestała wydawać wizy obywatelom Rosji, na lotniskach wpuszczano jednak turystów, którzy mieli wizy wydane przez inne kraje należące do strefy Schengen. Później zakaz wydawania wiz rozszerzono na obywateli Białorusi. Wyjątkiem w obu przypadkach pozostają wizy humanitarne.

W innym rozporządzeniu przyjętym przez rząd Czech we środę, 12 października, z zakazu zwolnieni są Białorusini ubiegający się o wizy związane ze studiami. Warunkiem jest otrzymanie stypendium czeskiego, unijnego lub jednej z organizacji międzynarodowych. 

Na podstawie: IAR