Czy doszło do porozumienia podczas spotkania G. Nausėdy i I. Šimonytė?


Na zdjęciu: prezydent Gitanas Nausėda i premier Ingrida Šimonytė, Fot. Prezidento kanceliarija
We wtorek prezydent Gitanas Nausėda i nowo mianowana premier Ingrida Šimonytė spotkali się, aby omówić kandydatury na ministrów. Po spotkaniu stwierdzono, że trzeba szukać nowych kandydatów, bo niektórzy spośród zaproponowanych nie odpowiadają prezydentowi. Zdaniem I. Šimonytė nie ma porozumienia w tej sprawie.


„Podczas spotkania omówiono kandydatury zgłoszone przez premier do Rady Ministrów” – po posiedzeniu na konferencji prasowej powiedział rzecznik prezydenta Antanas Bubnelis. Zaznaczył, że rozmowa dotyczyła kandydatów, którzy już spotkali się z prezydentem.

„Odbyła się również wymiana poglądów na temat 7 kandydatów, z którymi prezydent planuje się spotkać jeszcze w tym tygodniu” – dodał.

Rzecznik Prezydenta podkreślił również, że G. Nausėda wyraził wątpliwości co do niektórych z nominowanych kandydatów na ministrów. Jednocześnie zaznaczył, że ustalono, iż będą poszukiwane nowe osoby na te stanowiska.

„Prezydent skomentował kompetencje, jakie powinni posiadać kandydaci” – powiedział rzecznik, dodając, że rozmowy z premier będą kontynuowane w tym tygodniu.

Mimo to I. Šimonytė wyjaśniła, że nie ma porozumienia co do natychmiastowego poszukiwania osób na zastąpienie kandydatów, którzy nie odpowiadają prezydentowi. „Nie było porozumienia w sprawie znalezienia innych kandydatów. Prezydent po prostu wyraził swoje uwagi zarówno o tych kandydatach, którzy byli już na spotkaniach, jak i o tych, którzy jeszcze się nie spotkali” – powiedziała dziennikarzom. Ponadto I. Šimonytė zaznaczyła, że w przypadku poszukiwania nowych kandydatów, powinna odbyć się rozmowa z partnerami koalicyjnymi.

Czy zostaną ujawnione nazwiska kandydatów nieodpowiadających prezydentowi?

Nowo mianowana premier odmówiła wskazania kandydatur, które prezydent ma zamiar odrzucić. Ponadto zwróciła uwagę, że publiczne wątpliwości prezydenta dotyczące jednego lub drugiego kandydata niekoniecznie oznaczają, że jest on nieodpowiedni.

„Słowo «odrzucić» i powiedzenie «wyrazić wątpliwości» to różne słowa. Można wątpliwości wypowiedzieć na temat dowolnej osoby. Mając jednak na uwadze, że spotkania wciąż trwają i że ujawniono uwagi na temat prawdopodobnie więcej niż jednego kandydata, a uwagi te miały różną złożoność i treść, więc dzisiaj zachowując zarówno dobre imię kandydatów, jak i proces tworzenia samego rządu, oraz zgodnie z etyką, nie będę podawać tych nazwisk” – powiedziała premier.

Na podstawie: ELTA.