D. Jočienė - pierwszą kobietą przewodniczącą Sądowi Konstytucyjnemu?


D. Jočienė Fot.: baltics.news
Prezydent Gitanas Nausėda przedstawia Sejmowi kandydaturę Danuty Jočienė na przewodniczącą Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem głowy państwa, profesjonalizm D. Jočienė i doświadczenie w pracy kierowniczej należy ocenić jako niewątpliwe atuty kandydatki do sprawowania urzędu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i skutecznego kierowania tym sądem. Jeśli Sejm zatwierdzi kandydaturę D. Jočienė, zostanie ona pierwszą kobietą przewodniczącą Sądowi Konstytucyjnemu.
Sędzia TK D. Jočienė została powołana w marcu 2014 r., jej dziewięcioletnia kadencja kończy się po dwóch latach. Po zaprzysiężeniu w Sejmie we wtorek nowy sędzia TK Vytautas Mizaras zastąpił dotychczasowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Dainiusa Žalimasa.

Do czasu powołania nowego szefa TK, zgodnie z ustawą, sędzia główny według wieku sprawuje urząd czasowo. Sąd Konstytucyjny zapowiedział, że w związku z tym sędzia Vytautas Greičius od środy tymczasowo pełni funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Konstytucja przewiduje, że Sąd Konstytucyjny jest odnawiany co trzy lata o jedną trzecią. Sąd składa się z dziewięciu sędziów powoływanych na dziewięć lat i tylko na jedną kadencję.

Urodzona 10 listopada 1970 r. w rejonie Możejki D. Jočienė ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego w 1994 r., a pięć lat później obroniła pracę doktorską na tej samej uczelni. W latach 1994–2003 pracowała na Wydziale Prawa VU, od 2014 wykłada na Uniwersytecie Mykolasa Romerisa i jest profesorem nadzwyczajnym tej uczelni. W swojej pracy naukowej prawniczka koncentrowała się na prawach człowieka, traktatach międzynarodowych, prawie organizacji międzynarodowych oraz zasadach prawa międzynarodowego i konstytucyjnego. W latach 2003–2004 D. Jočienė była pełnomocnikiem rządu przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPC), a w latach 2004–2013 sędzią ETPC.

D. Jočienė jest również ekspertem Rady Europy, uczestniczącym w HELP i innych programach Rady Europy, ekspertem różnych programów Unii Europejskiej i międzynarodowych sieci szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości, Europejskim Stowarzyszeniem Sądów Administracyjnych, szefem grup roboczych, sprawozdawcą. Znajduje się na liście sędziów ad hoc zaproponowanej przez rząd do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Źródło: BNS