Dariusz Markowski z Gimnazjum w Awiżeniach zwycięzcą konkursu historycznego


Dariusz Markowski, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
16. edycja konkursu historycznego „Czy znam historię Polski?” dla uczniów klas 10 i 11 szkół polskich na Litwie rozstrzygnięta. Test składający się z 78 pytań rozwiązywało 35 uczestników. Komisja sprawdziła prace i wyłoniła 10 laureatów. Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” ma na celu zachęcić młodzież polską do poznawania historii swego narodu. Jest to o tyle ważne, że w programach nauczania w szkołach polskich na Litwie nie ma osobnego kursu historii Polski.
„Naprawiamy błędy naszych polityków, naszych oświatowców w Ministerstwie Oświaty i komitecie sejmowym, którzy w ciągu prawie 30 lat nie znaleźli możliwości nauczania w szkołach polskich historii Polski, tak jak w szkołach litewskich w Puńsku jest nauczana historia Litwy” – dziękując uczniom i ich nauczycielom za udział w konkursie, mówił prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. Jak zaznaczył, jest to „świadectwem waszej dobrej waszej woli, chęci, patriotyzmu, stosunku do ojczyzny”. 

W polskich szkołach na Litwie historia Polski i narodu polskiego jest przerabiana pobieżnie, szczątkowe informacje na temat ważniejszych wydarzeń pojawiają się w kursie historii powszechnej. W niektórych szkołach nauczyciele prowadzą zajęcia fakultatywne z zakresu historii Polski, zaś poloniści, opowiadając o poszczególnych autorach i utworach literackich, wprowadzają uczniów w kontekst historyczny.

„W tym roku po raz pierwszy mam jedną godzinę tygodniowo na historię Polski. Jest to kółko historyczne, na które uczniowie przychodzą po lekcjach. Zaangażowałam tych, którzy są najbardziej zainteresowani, chcą uczestniczyć w projektach, jeździć na wycieczki. I nieźle nam idzie: oglądamy różne filmy, mamy różne zabawy, z Polski otrzymałam gry planszowe, które można wykorzystywać podczas zajęć. Nie jest to więc sucha nauka – chodzi o to, żeby nauka była ciekawa, przez gry, zabawy, udział w świętach, uroczystościach, obchodach ważnych rocznic, takich jak 100-lecie niepodległości, 3 maja” – o tym, jak zachęca swoich uczniów do zgłębiania historii Polski opowiedziała Wilnotece Lucyna Łapszewicz, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie.

Lucyna Łapszewicz z doświadczenia wie, że łatwiej jest zainteresować uczniów tym, co jest im najbliższe, czyli historią Wileńszczyzny: „Bliższa im jest historia Wilna, Wileńszczyzny, pradziadka, który brał udział w „Cudzie nad Wisłą”, dziadka AK-owca. Warto więc, mówiąc o historii Polski, nawiązywać do wydarzeń związanych z Wileńszczyzną. I tak się uczymy historii: na Rossie, na Zarzeczu, w Krawczunach, w Glinciszkach i Dubinkach, w Duksztach, w okolicach Kiernowa, gdzie przebiegała granica polsko-litewska. W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt szlakiem Piłsudskiego, w Powiewiórce mieliśmy plener”. Lucyna Łapszewicz uważa jednak, że wiele zależy od zaangażowania samego nauczyciela.

Organizowany przez „Macierz Szkolną” konkurs „Czy znam historię Polski?” ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnego zgłębiania dziejów swego narodu. 

Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z ponad 78 pytań z historii Polski od czasów Piastów do współczesności, ze szczególnym akcentem na przypadającą w 2019 roku 450. rocznicę unii lubelskiej. 

Prace sprawdzała komisja nauczycieli historii w składzie: Roman Lachowicz, Wiesława Malewska, Lucyna Łapszewicz.

Pytania dotyczące zawartego 1 lipca 1569 roku porozumienia pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim nie sprawiły uczestnikom problemów – większość odpowiedzi była poprawna. „Bitwa pod Grunwaldem, unia lubelska, unia krewska to tematy, które uczniowie muszą znać, bo przerabiają je na lekcjach historii Litwy. Natomiast wydarzenia z historii Polski w XX wieku, związane z Józefem Piłsudskim,rządami sanacji, okresem PRL musieli poznać samodzielnie” – powiedziała Lucyna Łapszewicz. 

W ocenie Romana Lachowicza, w tegorocznej edycji uczestnicy wykazali się lepszą wiedzą w porównaniu z poprzednimi edycjami.

Komisja postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić grupę 10 osób, które zdobyły najwięcej punktów, z puli maksymalnej – 100 pkt.:

1. Dariusz Markowski z Gimnazjum w Awiżeniach – 93,0 pkt.
2. Beata Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej im. M. Zdziechowskiego w Suderwie – 86,0 pkt.
3. Łukasz Bobiński z Gimnazjum w Pogirach – 77,0 pkt.
4. Anna Kamila Samakalowa z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 75,0 pkt.
5. Sabina Jankowska z Gimnazjum im. św. S. Kostki w Podbrzeziu – 71,0 pkt.
6. Natalia Urbanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – 65,0 pkt.
7. Bogusław Jodko z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach – 64,5 pkt.
8. Ronald Dudziński z Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach – 64,0 pkt.
9. Mateusz Adamaitis z Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole – 62,0 pkt.
10. Milita Fronska z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach – 61,0 pkt.

Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział, książki oraz znaczki okolicznościowe i zaproszono do wspólnego spotkania integracyjnego przy kawie. Zdobywcy sześciu pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe – czytniki. Natomiast kolejna czwórka, zdobywcy od 7 do 10 miejsca, w ramach nagrody zostanie zaproszona na wyjazd do Polski.

Na podstawie: inf.wł.