Dbający o dzieci pracownicy - ubezpieczeni


Fot. wilnoteka.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego jako jeden z pierwszych na Litwie ubezpieczył od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników socjalnych pracujących z rodzinami z grupy ryzyka oraz specjalistów rejonowego Wydziału Ochrony Praw Dziecka. Ze środków budżetu samorządu zostali ubezpieczeni na okres 12 miesięcy przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.


Pracownicy socjalni oraz specjaliści wydziału codziennie odwiedzają rodziny patologiczne, w których stale narażeni są na złość i agresję ze strony rodziców (opiekunów) dzieci. Niestety podobne wypadki miały miejsce w lutym br. w rejonie wileńskim, kiedy to podczas wykonywania obowiązków służbowych prawie zginęła specjalistka Wydziału Ochrony Praw Dziecka - a to codzienność tych pracowników. Z ust pijanych rodziców i opiekunów podopiecznych słyszą pod swoim adresem nie tylko steki obelg i przekleństw, ale zdarza się również, że doznają przemocy fizycznej, a nierzadko zmuszeni są odwiedzać domy, w których są osoby cierpiące na choroby zakaźne. Większość tych pracowników śmiało jednak staje w obronie dzieci.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego zainicjowało ubezpieczenie ich od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ze środków budżetu samorządu na okres 12 miesięcy przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę ubezpieczono 23 pracowników socjalnych pracujących z rodzinami patologicznymi w gminach, 5 nowych specjalistów, którzy już wkrótce przystąpią do pełnienia obowiązków oraz 9 pracowników Wydziału Ochrony Praw Dziecka. Umowa z ZSA "Lietuvos draudimas" weszła w życie 15 marca 2017 roku.

Jak twierdzą specjaliści odpowiedzialni za ochronę praw dziecka w rejonie wileńskim, praca z rodzinami patologicznymi nie jest łatwa, a czasami wręcz niebezpieczna. Zdarza się, aby chcąc ratować dzieci, które się znalazły się w sytuacji kryzysowej, sami ryzykują swoje życie. Jest to więc praca w trudnych warunkach.

Zdaniem kierownik Wydziału Ochrony Praw Dziecka Silvy Lukoševičienė, ubezpieczenie specjalistów, którzy bezpośrednio pracują z patologicznymi, agresywnie nastawionymi rodzinami, to niewątpliwie piękny gest ze strony Samorządu Rejonu Wileńskiego. "W przypadku, gdyby doszło do nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczenie zapewni specjaliście przynajmniej jakąś rekompensatę" - mówi z przekonaniem.

Na podstawie: vrsa.lt