Delegacja z Solecznik w Gorzowie Wielkopolskim


Wizyta delegacji z Solecznik w Gorzowie Wielkopolskim
W dniach 6-7 marca na zaproszenie Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” delegacja samorządu rejonu solecznickiego z Dyrektorem Administracji Samorządu Bolesławem Daszkiewiczem gościła w Gorzowie Wielkopolskim.
Celem wyjazdu był udział w uroczystościach z okazji 15-lecia działalności oddziału.

Oddział lubuski od wielu lat sprawuje opiekę nad niejedną placówką oświatową na Wileńszczyźnie, w tym również nad Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach. Uczniowie gimnazjum co roku mają możność wyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne, jak i wypoczynkowe nad morze.

W czasie wizyty w Gorzowie Wielkopolskim delegacja solecznicka na ręce Prezesa Lubuskiego Oddziału „Wspólnoty Polskiej” Zdzisława Czubakowskiego złożyła podziękowanie za wieloletnią współpracę i pomoc, a także gratulacje z okazji 15. rocznicy działalności i życzenia satysfakcji z pracy na rzecz Polaków poza granicami Macierzy.

Podczas uroczystości jubileuszowej delegacja spotkała się z Senatorem RP Henrykiem Maciejem Woźniakiem, Wicewojewodą Lubuskim Janem Świrepą oraz Przewodniczącą Rady Miasta Gorzów Wielkopolski Krystyną Sibińską.