Departament Mniejszości Narodowych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w 2017 r.


Fot. wilnoteka.lt
Do 15 grudnia 2016 r. organizacje pozarządowe, instytucje pożytku publicznego oraz fundacje reprezentujące mniejszości narodowe i działające na rzecz mniejszości narodowych mogą składać w Departamencie Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL wnioski o dofinansowanie projektów realizowanych w 2017 r.


Dotacje w wysokości do 80 procent całkowitych kosztów projektu można pozyskać na projekty kulturalne, edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży, na działalność szkółek sobotnio-niedzielnych, na przedsięwzięcia mające na celu zachowanie i popularyzację kultury mniejszości narodowych oraz budowanie tolerancji na tle narodowościowym. W tegorocznym konkursie za priorytetowe Departament Mniejszości Narodowych uznał projekty skierowane na współpracę interkulturową szkół i budowanie dialogu. 

Z puli przeznaczonej na wspieranie działalności organizacji mniejszości narodowych nie mogą być współfinansowane remonty obiektów kultury, nie są też przewidziane dopłaty na zakup mienia trwałego.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2016 r. Więcej informacji tutaj

W 2016 r. na dotacje dla organizacji mniejszości narodowych Ministerstwo Kultury Litwy przeznaczyło łącznie 156 tys. euro. Dofinansowanych zostało 116 projektów zgłoszonych przez organizacje zrzeszające mieszkających na Litwie Polaków, Białorusinów, Ormian, Azerów, Greków, Rosjan, Żydów, Tatarów. Na liście znalazło się 25 "polskich" projektów. Wśród beneficjentów były m.in. takie organizacje i instytucje, jak Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna", Dom Kultury Polskiej w Wilnie, zespoły "Wilia", "Zgoda", "Wilenka", Polski Klub Dyskusyjny. Największa kwota - 5 500 euro została przyznana projektowi edukacyjnemu Instytucji Pożytku Publicznego "Vilnvarsa". W innych przypadkach dotacje oscylowały w granicach 400-2 tys. euro. 

Według powszechnego spisu ludności z 2011 r. na Litwie mieszkają przedstawiciele 154 narodowości. Mniejszości narodowe stanowią około 16 procent ogółu mieszkańców Litwy. Najliczniejszą są Polacy (6,6 proc.), Rosjanie (5,8 proc.) i Białorusini (1,2 proc.).  

Na podstawie: tmde.lrv.lt

Komentarze

#1 Nic z tych dotacji raczej nie

Nic z tych dotacji raczej nie bedzie z powodu wysokiego litewskiego haraczu na utrzymywanie UE...mam racje? Oczywiscie ze tak.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.