Departament Mniejszości Narodowych podzielił dotacje dla mniejszości narodowych


Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Wilia", fot. wilnoteka.lt
Departament Mniejszości Narodowych , który od lipca 2015 r. przejął od Ministerstwa Kultury pieczę nad polityką państwa wobec mniejszości narodowych, ogłosił wyniki konkursu wniosków na dofinansowanie działalności organizacji mniejszości narodowych na Litwie w drugim półroczu 2015 roku. Rozdysponowana została kwota w wysokości 31 tys. euro. Wśród 44 projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazło się tylko sześć złożonych przez organizacje polskie.

W 2015 roku wyjątkowo konkurs wniosków na dofinansowanie organizacji mniejszości narodowych był ogłaszany dwukrotnie: w pierwszym półroczu dotacje (ogółem 52 tys. euro) przyznało Ministerstwo Kultury, w drugim (31 tys. euro) - Departament Mniejszości Narodowych. W 2014 r. na dotacje dla organizacji mniejszości narodowych Ministerstwo Kultury Litwy przeznaczyło łącznie 288 tys. litów (ponad 83 tys. euro), w tym około 67 tys. litów (ok. 19 400 euro) na projekty złożone przez organizacje polskie.

Jak poinformował Departament Mniejszości Narodowych, na ogłoszony w sierpniu 2015 r. konkurs nadesłanych zostało 98 wniosków, spośród nich wybrane zostały 44. Są to projekty zgłoszone przez organizacje zrzeszające mieszkających na Litwie Białorusinów, Ormian, Azerów, Greków, Rosjan, Żydów, Tatarów. Pełna lista projektów, które uzyskały finansowanie jest tutaj.

Na liście pozytywnie zaopiniowanych wniosków jest sześć zgłoszonych przez polskie organizacje i instytucje z Wileńszczyzny (w sumie - 5 800 euro):
  • 1500 euro przyznano Trockiemu Oddziałowi Związku Polaków na Litwie na koncert świąteczny z cyklu "Droga do Betlejem",
  • 1300 euro dotacji otrzyma Polskie Studio Teatralne w Wilnie na wydanie albumu z okazji 55-lecia działalności,
  • 1000 euro otrzyma Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Wilia" na koncert jubileuszowy 60-lecia zespołu,
  • 900 euro - Zespół Pieśni i Tańca "Rudziszczanie", który obchodzi 25-lecie,
  • 600 euro - Fundacja Dobroczynności i Pomocy "Dom Kultury Polskiej w Wilnie" na projekt "Salon Poezji",
  • 500 euro - Fundacja Dobroczynności i Pomocy "Galeria Uśmiechów"
Na podstawie: lrkm.lt