Departament Mniejszości Narodowych przyznał dotacje na projekty polskich organizacji


Fot. wilnoteka.lt
Departament Mniejszości Narodowych rozdysponował środki na dofinansowanie projektów mających sprzyjać integracji mniejszości narodowych mieszkających na Litwie. W 2019 r. na ten cel przeznaczono łącznie 277 tys. euro. Na liście wnioskodawców, którzy otrzymają dotacje są polskie organizacje, instytucje i redakcje. Kwota przeznaczona na projekty polskie wynosi ponad 45 tys. euro.Ogłoszony w końcu 2018 roku konkurs uwzględniał projekty w ramach czterech kierunków popularyzacji kultury: upowszechnianie kultury mniejszości narodowych; upowszechnianie kultury mniejszości narodowych i współpracy na płaszczyźnie kulturalnej na Wileńszczyźnie; edukacja nieformalna dzieci i młodzieży w środowiskach mniejszości narodowych; upowszechnianie kultury mniejszości narodowych w środkach masowego przekazu.

Na 119 projektów skierowanych na upowszechnianie kultury mniejszości narodowych przyznano 171 tys. euro. Na 26 projektów mających na celu budowanie dialogu międzykulturowego na Wileńszczyźnie przeznaczono 53 tys. euro, na 21 projektów z dziedziny edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży – 23 tys. euro, na 11 projektów medialnych – 30 tys. euro.

W gronie beneficjentów są polskie organizacje, instytucje i redakcje. 

Towarzystwo Kultury Polskiej w Jawniunach otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 tys. euro na zorganizowanie XV Festiwalu Kultury Polskiej „Śpiewaj z nami” i jubileuszu 30-lecia zespołu „Czerwone Maki”; Stowarzyszenie Polaków Kiejdan – 1 tys. euro na zorganizowanie XVII Festiwalu Kultury Polskiej; Trocki Rejonowy Oddział ZPL – na zorganizowanie XXVIII Festiwalu Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, polska pieśni” (2 tys. euro) i koncertu kolęd „Droga do Betlejem” (1 tys. euro), Zespół Pieśni i Tańca „Zgoda” – 1800 na koncerty poświęcone 30-leciu działalności.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie otrzymał dotację na kilka swoich przedsięwzięć, m.in. na zorganizowanie konkursu dla uczniów z wiedzy na temat Litwy (1 tys. euro), polski program „Nocy kultury” (1,5 tys. euro), zorganizowanie pleneru artystycznego dla młodzieży (2 tys. euro).

Departament Mniejszości Narodowych wesprze tradycyjne przedsięwzięcia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”: XX Festiwal Piosenki Polskiej Dzieci i Młodzieży (1 tys. euro), XXIII Festiwal Teatrów Szkolnych (1 tys. euro), konkurs-dyktando „Najlepszy z języka litewskiego” (1200 euro), XXV Konkurs „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” (1 tys. euro).

Polski Klub Dyskusyjny otrzymał wsparcie w wysokości 1 tys. euro, Stowarzyszenie Naukowców Polaków – 1700 euro na zorganizowanie VI konferencji międzydyscyplinarnej, Polskie Studio Teatralne w Wilnie – 1 tys. euro na „Idy teatralne 2019” i 2 tys. euro na IX Spotkania Sceny Polskiej.

Dofinansowanie projektów edukacyjnych trafi do polskich szkół: Gimnazjum im . E. Orzeszkowej w Białej Wace (2,5 tys. euro), Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu (2 tys. euro), Szkoły Podstawowej im. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach (2,5 tys. euro), Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (2,7 tys. euro).

Departament Mniejszości Narodowych dofinansuje działalność sobotnio-niedzielnych szkółek języka polskiego w Kiejdanach (500 euro) i Wisagini (600 euro) oraz dwie polskie redakcje: dziennika „Kurier Wileński” ( 2 tys. euro) i Radia Znad Wilii (4 tys. euro).

Pełna lista projektów, które otrzymały dofinansowanie jest tutaj

Na podstawie: tmde.lt