Depesza gratulacyjna Prezydenta RP do Prezydenta-elekta Republiki Litewskiej


Przydent Polski Andrzej Duda, fot.prezydent.pl
Depesza gratulacyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy do Prezydenta-elekta Republiki Litewskiej Pana Gitanasa Nausėdy

  


Ekscelencjo,

z okazji wyboru na urząd Prezydenta Republiki Litewskiej mam zaszczyt złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje oraz najlepsze życzenia sukcesów i pomyślności w pełnieniu tej odpowiedzialnej i zaszczytnej misji.

Ufam, że nasza współpraca pozwoli na dalsze zacieśnianie sąsiedzkich relacji oraz pogłębianie przyjaźni i współpracy między naszymi narodami. Mając nadzieję na utrzymanie wysokiej intensywności kontaktów politycznych na najwyższym szczeblu, serdecznie zapraszam Pana Prezydenta do złożenia wizyty w Polsce. Jestem przekonany, że będzie ona miała istotne znaczenie dla wzmocnienia tradycyjnie dobrych stosunków między naszymi państwami.

Z satysfakcją przyjmuję postrzeganie przez Pana Polski, jako ważnego partnera Litwy
w obszarze ekonomii, kultury i bezpieczeństwa. Wysoko także cenię Pana gotowość do owocnego dialogu z mniejszością polską na Litwie.

Jestem przekonany, że Pana prezydentura przyczyni się nie tylko do dynamicznego rozwoju naszych relacji dwustronnych, ale również do pełniejszego wykorzystania potencjału polsko-litewskiej współpracy na forum międzynarodowym, szczególnie w Unii Europejskiej
i NATO. Polska i Litwa mogą razem bardzo wiele osiągnąć w działaniach na rzecz rozwoju całego regionu Europy Środkowej.

Życzę Panu wszelkiej pomyślności i sukcesów w pełnieniu zaszczytnej misji Prezydenta Republiki Litewskiej.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji