Do 649 wzrosła liczba przypadków COVID-19 na Litwie


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Ministerstwa Ochrony Zdrowia, dotychczas na Litwie (stan na 2 kwietnia, godz. 7) zarejestrowano 649 przypadków COVID-19, 8 osób zmarło, 7 – wyzdrowiało. Przeprowadzono 15 635 testów na obecność koronawirusa. COVID-19 stwierdzono u 113 lekarzy, pielęgniarek i pomocników pielęgniarek.

W ciągu minionej doby wykonano 2 444 testy (rekordową dotychczas liczbę), stwierdzono 68 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej – 23 – zarejestrowano w laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Kłajpedzie.

Ogółem do tej pory (stan na 2 kwietnia, godz. 7) na Litwie przeprowadzono 15 635 testów na obecność koronawirusa.

Dotychczas na Litwie na COVID-19 zmarło 8 osób – w Wiłkomierzu, Poniewieżu, Kłajpedzie i Wilnie (2 zmarłych tu pacjentów zostało przewiezionych ze Szpitala w Wiłkomierzu). 5 spośród 8 śmiertelnych ofiar koronawirusa to mieszkańcy Wiłkomierza – pacjenci tamtejszego szpitala.  

Na Litwie COVID-19 stwierdzono dotychczas u 113 lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, we czwartek, 2 kwietnia poinformowała epidemiolog Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego Daiva Razmuvienė.

W Wilnie obecność koronawirusa stwierdzono u 39 pracowników służby medycznej, w Kłajpedzie – u 36, w Wiłkomierzu – u 25, w Kownie – u 10, w Poniewieżu – u 3.

Jak podkreśliła D. Razmuvienė, dane dotyczące Wilna są uściślane, tu bowiem przewieziono również część personelu medycznego z Wiłkomierza. Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego gromadzi również dane o tym, ilu lekarzy, pielęgniarek i pomocników pielęgniarek przebywa obecnie w izolacji z  powodu kontaktów z zakażonymi kolegami oraz innych okoliczności.

Na podstawie: bns.lt, sam.lrv.lt, vz.lt