Do Sądu Konstytucyjnego po wyjaśnienie


V. Pranckietis i D. Grybauskaitė, fot. president.lt
Typ: 
Artykul
Przed przyjęciem poprawek dotyczących rozszerzenia przypadków podwójnego obywatelstwa Sejm powinien zasięgnąć opinii Sądu Konstytucyjnego, twierdzi prezydent Dalia Grybauskaite. "Konsultacje z prawnikami są konieczne, z Sądem Konstytucyjnym - również, jednakowoż zgodnie z naszą strukturą konstytucyjną w sprawie nowej ustawy prezydent nie może się zwracać. Może to uczynić Sejm. Sądzę, że celowe by było, gdyby tak postąpił przed podejmowaniem poważnych decyzji" - we czwartek, 20 kwietnia powiedziała prezydent.
Jak twierdzi doradczyni prezydent Rasa Svetikaitė, prezydent jest zdania, że celowe by było, gdyby Sejm zwrócił się do Sądu Konstytucyjnego ws. wyjaśnienia kwestii, na które doktryna nie udzieliła odpowiedzi lub z powodu których dochodzi do dyskusji. Jak podkreśla, przed przyjęciem uchwały posłowie mogą się zwrócić do Sądu Konstytucyjnego o wyjaśnienie w sprawie obowiązującej obecnie ustawy lub poprzednich uchwał.

Zgodnie z prawem, o wyjaśnienie poprzedniej uchwały może się zwrócić również prezydent.

Sądu Konstytucyjnego można by było zapytać, czy poprzednie uchwały oznaczają, iż podwójne obywatelstwo dla obywateli UE i NATO byłoby sprzeczne z Konstytucją. Sejm mógłby również próbować zapytać, czy obowiązująca obecnie ustawa nie dyskryminuje emigrantów nowego pokolenia.

Ponad 100 posłów proponuje przyjęcie poprawek do Ustawy o obywatelstwie, które zezwoliłyby na posiadanie podwójnego obywatelstwa obywatelom Litwy, którzy wyjechali do państw Unii Europejskiej i NATO po odzyskaniu niepodległości. Prezydent twierdzi, że propozycja ta jest sprzeczna z doktryną konstytucyjną, głoszącą, że podwójne obywatelstwo nie może być zjawiskiem rozpowszechnionym.

Inicjatywę Sejmu prezydent we środę, 19 kwietnia omówiła z przewodniczącym Sejmu Viktorasem Pranckietisem.

Po przyjęciu ustawy odnośnie do jej zgodności z Konstytucją do Sądu Konstytucyjnego mogłoby się zwrócić 29 posłów, rząd lub sądy. Jeżeli nikt do Sądu Konstytucyjnego się nie zwróci, ustawa będzie obowiązywała, nawet mimo krytyki prezydent, że jest sprzeczna z konstytucją. 

W opinii Sądu Konstytucyjnego znaczne rozszerzenie granic podwójnego obywatelstwa możliwe jest wyłącznie po zmianie konstytucji w drodze referendum. 

Obecnie posiadanie podwójnego obywatelstwa zezwolone jest wyłącznie tym obywatelom, którzy wyjechali z Litwy przed odrodzeniem niepodległości oraz ich potomkom, nie jest jednak przyznawane tym, którzy wyjechali już w latach niepodległości. Przewidziano również wyjątki stanowiące, że podwójne obywatelstwo mogą zachować urodzone za granicą dzieci, jeżeli obywatelstwo innego kraju nabyły przez fakt urodzenia, jak również ci, którzy inne obywatelstwo nabyli poprzez zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem innego kraju. 

Na podstawie: bns.lt