Dodatkowa rekrutacja na studia polonistyczne


Fot. organizatorów
Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki na Wydziale Filologicznym Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne. Od 22 do 26 sierpnia br. trwa dodatkowa rekrutacja.


Filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym
 to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga. Odnowiony program studiów jest wzbogacony o zajęcia z przekładoznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach.

Przystępując do dodatkowej rekrutacji, należy zgłosić się bezpośrednio na Uniwersytet (Wilno, ul. Studentų 39, pokój 119) 22-25 sierpnia w godz. 9.00-16.00, 26 sierpnia w godz. 9.00-12.00. Można uczynić to też drogą elektroniczną.

Koszty studiów zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski.

Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: +370 652 41 849 lub na stronie www.leu.lt, zakładka "stojantiesiems" → "bakalauro studijos".

Filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym
to fascynujące studia humanistyczne, możliwość zdobycia kilku specjalizacji poszukiwanych na rynku pracy oraz atrakcyjne życie studenckie.   

Dodatkowy etap rekrutacji na studia polonistyczne
Litewski Uniwersytet Edukologiczny
22-26 sierpnia 2016 r.
Data: 
22.08.2016 (Impreza całodniowa) - 26.08.2016 (Impreza całodniowa)