Dorota Sokołowska została nową prezeską PKD


Na zdjęciu: Dorota Sokołowska, fot. facebook.com/PKDLDK
Prezeską Polskiego Klubu Dyskusyjnego w 2021 roku będzie Dorota Sokołowska. Studentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych została wybrana na to stanowisko podczas Walnego Zgromadzenia Członków PKD, które się odbyło 29 grudnia. Roczną kadencję prezesa klubu pełnił przed nią dziennikarz i działacz społeczny Antoni Radczenko.
Jak podkreśliła nowa prezeska, mimo iż rok 2020 był jednym wielkim wyzwaniem zarówno dla społeczeństwa, jak i dla Polskiego Klubu Dyskusyjnego, klub nie zaprzestał działalności społecznej. Przygotowano strategię „Wileńszczyzna 2040”, odbyło się kilka dyskusji.

„Nie bacząc na to, że z minionym rokiem wyzwania się nie kończą, będę się starała, aby PKD pozostał aktywną i otwartą platformą do poruszania trudnych, lecz nieuniknionych kwestii” – podczas walnego zgromadzenia klubu podkreśliła Dorota Sokołowska, dziękują członkom klubu za poparcie i wiarę w jej siły.

Kadencja prezesa w PKD trwa rok.

D. Sokołowska będzie ósmym prezesem PKD. Wcześniej prezesami byli politolodzy Mariusz Antonowicz, Artur Zapolski i Andrzej Pukszto, prawnik Grzegorz Miłoszewicz, dziennikarka Ewelina Mokrzecka, historyk i przewodniczka Alina Obolewicz, dziennikarz i działacz społeczny Antoni Radczenko.

Założony w 2014 roku Polski Klub Dyskusyjny to platforma do dyskusji polsko-polskiej na Litwie oraz dialogu polsko-litewskiego. To miejsce, w którym wszyscy Polacy żyjący na Litwie, mogą wymienić się swoimi poglądami, opiniami między sobą oraz z litewskimi politykami, dziennikarzami, naukowcami, dyplomatami czy ekspertami.

W marcu 2017 roku Polski Klub Dyskusyjny został laureatem prestiżowej litewskiej Nagrody Klanu Gailiusów, w marcu 2018 roku – litewskiej Narodowej Nagrody Równości i Różnorodności w dziedzinie krzewienia dialogu między narodami.

Na podstawie: facebook.com/PKDLDK