Dr Liliana Narkowicz uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”


Ambasador Urszula Doroszewska i dr Liliana Narkowicz, fot. facebook.com/ambasada.litwa/
W Ambasadzie RP w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaki honorowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dr Lilianie Narkowicz. Pochodząca z Wilna, mieszkająca obecnie w Niemczech historyk, publicystka, badaczka historii Wilna i Wileńszczyzny została odznaczona za zasługi na rzecz promocji i pielęgnowania kultury polskiej oraz tradycji narodowych na Litwie.

Ceremonia wręczenia odznaczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP osobom zasłużonym dla kultury polskiej i rozwoju polsko-litewskich stosunków kulturalnych odbyła się w listopadzie 2018 r. podczas wizyty w Wilnie ministra prof. Piotra Glińskiego. Dr Liliana Narkowicz wówczas nie mogła być obecna na uroczystości, dlatego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z rąk ambasador RP na Litwie Urszuli Doroszewskiej odebrała dopiero teraz.

Liliana Narkowicz urodziła się w Wilnie w 1961 roku. Studia doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem jej rozprawy doktorskiej była działalność publicysty wydawcy, historyka, założyciela Muzeum A. Mickiewicza w Wilnie Jana Konrada Obsta.

Zajmuje się badaniem dziejów rodów ziemiańskich, arystokratycznych, jest autorką kilkudziesięciu książek, w tym poświęconych Tyszkiewiczom, m.in. „Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu” (2007), „Tyszkiewiczowie z Waki” (2010), „Tyszkiewiczowie rodem z Landwarowa” (2013), „Zatrocze i Pogorzela Tyszkiewiczów”.

Liliana Narkowicz należy do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.


Na podstawie: facebook.com/ambasada.litwa, snpl.lt