Drzewko akacji ukrywało krzyż na grobie żołnierzy polskich i litewskich


Na zdjęciu: wspólny grób żołnierzy polskich i litewskich nieopodal stacji kolejowej Zawiasy, fot. Marian Sokalski
Determinacja i upór prezesa Komitetu Opieki nad Grobami Wojennymi Mariana Sokalskiego sprawiły, że nieopodal stacji kolejowej Zawiasy (lit. Lazdėnai) przy trasie kolejowej Wilno–Kowno odnaleziony został wspólny grób polskich i litewskich żołnierzy poległych w roku 1920. Już w lipcu br. podjęta zostanie próba identyfikacji ich szczątków i jeszcze w tym roku żołnierze doczekają się godnego pochówku na nowym miejskim cmentarzu nieopodal Jewia (lit. Vievis). Poszukiwania tego miejsca trwały prawie cztery lata…

Komitet Opieki nad Grobami Wojennymi od kilku już lat realizuje projekt poszukiwania i weryfikacji nieznanych dotychczas miejsc pochówku żołnierzy polskich i litewskich poległych w latach 1918-1920 na obecnym terytorium Litwy.

W 2018 roku podczas kwerendy w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym prezes Komitetu Marian Sokalski odkrył w nim wykaz żołnierzy Wojska Litewskiego pochowanych w Wilnie, Trokach, Mejszagole, Duksztach, Oranach, Lejpunach, Bortelach i… Zawiasach. Wykaz ten został sporządzony w celu przekazania go – po nawiązaniu w 1938 roku stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą – stronie litewskiej. Oprócz dobrze znanych miejsc pochówku żołnierzy podana została w nim miejscowość Zawiasy (a dokładnie – stacja kolejowa Zawiasy granicząca w okresie międzywojennym z Litwą Kowieńską), w pobliżu której – według odkrytego wykazu – miała się znajdować wspólna mogiła żołnierzy polskich i litewskich poległych w 1920 roku.

 
Fot. Marian Sokalski

Informację tę prezes M. Sokalski przekazał do Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej. W tymże 2018 roku specjaliści Departamentu przybyli na miejsce, zebrali świadectwa miejscowych mieszkańców, z których kilku wskazało przypuszczalne miejsce pochówku żołnierzy – nieopodal stacji kolejowej. W styczniu 2019 roku miejsce to otrzymało nawet tymczasowy status obiektu chronionego.

Sprawą zajęła się Administracja Samorządu Elektrėnai, na którego terytorium znajduje się omawiane miejsce – w 2020 roku ubiegała się o potrzebne zezwolenia na przeprowadzenie badań terenu w przypuszczalnym miejscu pochówku żołnierzy. Aktywnie w tej kwestii działali mer Samorządu Elektrėnai Kęstutis Vaitukaitis i jego doradca Vaidas Andrijauskas.

Ze względu na wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa ograniczenia epidemiczne prace przeprowadzono dopiero pod koniec 2021 roku. Szczątków żołnierzy we wskazanym miejscu nie odnaleziono, a prace miały zostać wznowione wiosną 2022 roku.

M. Sokalski z odnalezieniem miejsca pochówku żołnierzy polskich i litewskich w Zawiasach do wiosny jednak nie czekał i już zimą – a dokładnie 16 lutego – na podstawie informacji prasowych z lat 1938-1939 i danych z map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego (1935-1936) odnalazł poszukiwany wspólny grób żołnierski. Jego wygląd i otoczenie odpowiadały informacjom archiwalnym i prasowym.

„Sześć razy byłem w tych okolicach, zawsze jednak latem. Siódmy raz wybrałem się zimą i… znalazłem to, czego szukałem. Latem z powodu gęstej roślinności – jest to pas leśny wzdłuż szlaku kolejowego – miejsce pochówku żołnierzy jest zupełnie niewidoczne. A krzyż na mogile żołnierskiej ukryty jest w drzewku akacji…” – mówi prezes Komitetu Opieki nad Grobami Wojennymi.


Fot. Marian Sokalski

Mogiła żołnierzy polskich i litewskich mieści się na 31. kilometrze trasy kolejowej Wilno–Kowno w odległości około 700 metrów od przystanku Lazdėnai (dawniej Zawiasy) i 50 m na zachód od torowiska. Znajduje się w tzw. strefie sanitarnej szlaku kolejowego, w miejscu porośniętym krzakami, do najbliższej drogi polnej – około pół kilometra… Może dlatego nie wiedzieli o niej nawet miejscowi mieszkańcy?

Miejsce pochówku o rozmiarach ok. 3 x 4,5 m jest mocno zaniedbane, jego kontury – słabo zarysowane i jedynie po stronie zachodniej widoczny jest fragment betonowego nagrobku i krzyż w drzewku akacji…Na zdjęciu: wycinek z prasy przedwojennej, fot. Marian Sokalski

W kwestiach dotyczących ekshumacji pochowanych we wspólnej mogile 7 żołnierzy litewskich i 4 żołnierzy polskich, identyfikacji szczątków oraz ponownego ich pochówku rozpoczęta została współpraca pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej, Samorządem Elektrėnai, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Wydziałem Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Wilnie oraz Dyrekcją Kolei Litewskich.

Już w lipcu br. podjęta zostanie próba identyfikacji szczątków pochowanych w pobliżu dawnej stacji kolejowej Zawiasy żołnierzy i jeszcze w tym roku doczekają się godnego pochówku na nowym miejskim cmentarzu nieopodal Jewia.

Kto wie, być może również w nowym miejscu spoczynku żołnierzy zasadzone zostanie drzewko białej akacji…


Fot. Marian Sokalski

Na podstawie: inf. wł.