Dwa regiony duszpasterskie dla biskupów pomocniczych


Fot. vilnensis.lt
Decyzją metropolity wileńskiego arcybiskupa Gintarasa Grušasa w archidiecezji wileńskiej powołano dwa regiony duszpasterskie, do koordynowania ich działalności wyznaczeni zostali biskupi pomocniczy. Ma to na celu zwiększenie troski o wiernych i mieszkańców archidiecezji oraz udzielenie pomocy księżom w ich posłudze. W archidiecezji wileńskiej jest 95 parafii podzielonych na 9 dziekanatów.


Arcybiskup mianował biskupa pomocniczego Dariusa Trijonisa wikariuszem biskupim Wilna ds. koordynowania działalności duszpasterskiej w Północnym Regionie Duszpasterskim. Do regionu tego należą dziekanaty ignaliński, kalwaryjski, święciański i II wileński.

Biskup pomocniczy Arūnas Poniškaitis zachował dotychczasowe obowiązki wikariusza generalnego Wilna oraz inne mu powierzone, zlecono mu również koordynowanie działalności duszpasterskiej w Południowym Regionie Duszpasterskim. W jego skład wchodzą dziekanaty nowowilejski, solecznicki, trocki, orański, I wileński. 

W dekrecie o podziale na regiony metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas pisze: „Polecam archidiecezję wileńską opiece i wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Patronki Litwy, pragnąc, by ten nowy podział terytorialny przyczynił się do jeszcze lepszej współpracy duszpasterskiej i zapewnił bliższą więź Kościoła z wiernymi w ich potrzebach duchowych”. 

W archidiecezji wileńskiej działa 95 parafii podzielonych na 9 dziekanatów. Dekretem z dnia 9 stycznia br. arcybiskup zgrupował dziekanaty (należące do nich parafie i rektoraty) na Północny i Południowy regiony duszpasterskie. Podział diecezji na regiony duszpasterskiej jest tradycyjną praktyką w Kościele katolickim stosowaną w większych diecezjach mających po kilku biskupów pomocniczych.

Przypomnijmy, 16 grudnia ub. r. w bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie odbyła się konsekracja nowego biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej – Dariusa Trijonisa, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w Telszach.

Dziekanaty, ich parafie i rektoraty wchodzące w skład regionów:

PÓŁNOCNY REGION DUSZPASTERSKI

Dziekanat Ignaliński

Parafie: Cejkinie, Dukszty, Gajdy, Giejdziunele, Ignalino, Kaziciszki, Linkmiany, Mielegiany, Nowe Daugieliszki, Połusze, Parynga, Puszki, Rymszany, Smołwy, Tylża, Twerecz, Widziszki, Wisaginia, Wosiuny. Rektoraty: Kaczergiszki, Turmonty.

Dziekanat Kalwaryjski

Parafie: pw. Znalezienia Krzyża Świętego (Kalwaria) w Wilnie, Olany, Dukszty, Jęczmieniszki, Korwie, Mejszagoła, Podbrzezie, Rzesza, Suderwa, Szyłany. Rektorat pw. Trójcy Przenajświętszej (Trynapol).

Dziekanat Święciański

Parafie: Aduciszki, Kołtyniany, Podbrodzie, Powiewórka, Reszkucie, Strunojcie, Nowe Święciany, Święciany. Rektoraty: Orniany, Karkożyszki.

II Dziekanat Wileński

Parafie: pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie, pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wilnie, pw. św. Jana Bosko w Wilnie, pw. św. Józefa w Wilnie, pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pw. św. Rafała Archanioła.

POŁUDNIOWY REGION DUSZPASTERSKI

Dziekanat Nowowilejski

Parafie: pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju (Nowa Wilejka) w Wilnie, pw. św. Kazimierza w Wilnie (Nowa Wilejka), pw. Chrystusa Króla i św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Kolonia Wileńska), Balingródek, Bezdany, Bujwidze, Ławaryszki, Miedniki, Mickuny, Niemenczyn, Rudomino, Rukojnie, Sużany, Szumsk. Rektoraty: Czarny Bór, Kowalczuki, Kiena.

Dziekanat Solecznicki

Parafie: Butrymańce, Dziewieniszki, Ejszyszki, Jaszuny, Norwiliszki, Podborze, Rudniki, Soleczniki, Małe Soleczniki, Tabaryszki, Turgiele. Rektorat Kamionka.

Dziekanat Trocki

Parafie: Grzegorzewo, Landwarów, Połuknie, Porudomino, Rykonty, Rudziszki, Stare Troki, Troki, Wojdaty.

Dziekanat Orański

Parafie: pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Druskienikach, pw. św. Bartłomieja Apostoła w Druskienikach, Dubicze, Kobiele, Koleśniki, Marcinkańce, Rudnia, Olkieniki, Orany.

I Dziekanat Wileński

Parafie: św. Biskupa Stanisława i św. Władysława (bazylika archikatedralna), pw. Bartłomieja Apostoła, pw. Ducha Świętego, pw. św. Mikołaja, pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, pw. św. Franciszka z Asyżu, pw. św. Teresy, pw. Wszystkich Świętych, pw. Trójcy Przenajświętszej (obrządku grekokatolickiego). Rektoraty: Miłosierdzia Bożego, Zbawiciela (joanitów), pw. Św. Krzyża, pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (franciszkanów konwentualnych), pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty, pw. Apostołów Filipa i Jakuba (dominikanów), pw. św. Kazimierza (jezuitów), pw. św. Anny, pw. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Na podstawie: vilnensis.lt, inf. wł.