Dwie szkoły w Jaszunach ze statusem gimnazjum


Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach, fot. wilnoteka.lt
Dwie kolejne szkoły w rejonie solecznickim uzyskały status gimnazjum. To Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach z polskim językiem nauczania i działająca w tej miejscowości litewska Szkoła Średnia "Aušros".
Specjalna komisja akredytacyjna, powołana przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Litwy, przeprowadziła w maju proces akredytacji programów kształcenia średniego w dwóch jaszuńskich szkołach i przyznała im status gimnazjum. Ostateczne decyzje zapadły na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego: od nowego roku szkolnego 2014/2015 w Jaszunach będą działały: Gimnazjum im. M. Balińskiego i Gimnazjum "Aušros".

W rejonie solecznickim już pięć szkół to gimnazja. Jako pierwsza, w 2005 roku, proces akredytacji programu kształcenia średniego przeszła polska szkoła w Solecznikach, obecne Gimnazjum im. J. Śniadeckiego. W Solecznikach działa również litewskie Gimnazjum Tysiąclecia, które podlega bezpośrednio Ministerstwu Oświaty i Nauki Litwy. Gimnazja samorządowe są w Ejszyszkach: Gimnazjum w Ejszyszkach z polskim językiem nauczania i Gimnazjum im. S. Rapalionisa z litewskim i rosyjskim językiem nauczania. Od 2013 roku jako gimnazjum działa polska Szkoła Średnia im. A. Krepsztul w Butrymańcach.

W nowym roku szkolnym 2014/2015 o status gimnazjum zamierza się ubiegać Szkoła Średnia im. P.K. Brzostowskiego w Turgielach. Jest to również szkoła polska.

Na podstawie: salcininkai.lt, inf.wł.