Dworek w Wilkiszkach budzi się do nowego życia


Dworek w Wilkiszkach, fot. salcininkai.lt
Dworek w Wilkiszkach (rej. solecznicki) to miejsce związane z historią życia polskich malarzy i powstańców. Zaniedbywany przez długie lata, teraz odzyskuje dawne piękno. Rewitalizacja budynku i otaczającego go parku trwa już prawie siedem lat i coraz bliższy jest dzień, kiedy zabytkowy obiekt znów będzie pełen życia. Ma służyć przede wszystkim młodzieży jako centrum, w którym będą odbywały się obozy, spotkania, koncerty, imprezy edukacyjne, wystawy. Tymczasem ekipa remontowa ciągle pracuje.
 
Obecnie w dworku trwają prace wykończeniowe, tynkowanie ścian, renowacja drzwi i podłóg. Nowe oblicze pozyskają też dawne wilgotne piwnice. Odnowiono nich autentyczne nisze i ceglane sklepienia w kszatałcie łuków. Będą teraz pięknie współgrać z pobielonymi ścianami. Na parterze jest remontowana drewniana klatka schodowa i schody prowadzące na mansardę. Trwają też prace inżynieryjne, instalowane są elektryczne ogrzewanie oraz wentylacja. Prace konserwatorskie i tynkarskie sufitów na pierwszym piętrze już zakończono. Zostało je zatynkować i wymalować. Również odnawianie poddasza dobiega końca: ściany otynkowano i pomalowano, a świetliki wykończono. W dworku stworzono niezbędną do pełnego funkcjonowania infrastrukturę – kotłownię i oczyszczalnię ścieków.


Renowacja piwnic dworku w Wilkiszkach, fot. salcininkai.lt

Dwór w  Wilkiszkach, położony w zakolu Mereczanki, został zbudowany w roku 1847. Należał wówczas do rodziny Dmochowskich. Za udział rodziny w powstaniu styczniowym dworek został skonfiskowany i sprzedany rosyjskiemu generałowi Maksymowowi. O dalszych losach majątku i jego kolejnych właścicielach nie ma pewnych informacji. Budynek przetrwał burzliwy wiek XX, ale dziś trudno się zorientować, jak wyglądały oryginalne wnętrza. Po II wojnie światowej w dworku działała szkoła i pomieszczenia przebudowano na jej potrzeby. Dwór otacza ciągnący się ku rzece park krajobrazowy o powierzchni 3,3 ha, od 1986 r. objęty ochroną jako pomnik przyrody. W parku znajdują się aleje: lipowa, dębowa i środkowa oraz grupa okazałych modrzewi japońskich. 

Po zamknięciu szkoły budynek niszczał. Pierwsze projekty jego renowacji pojawiły się w grudniu 2011 r. Powstały wówczas projekt zgłoszono do Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania w ramach konkursu programu LEADER. Zgodnie z projektem, po renowacji i częściowej przebudowie wnętrz, dworek ma stać się centrum turystycznym dla dzieci i młodzieży. 
 
W ramach prac remontowych w 2014 roku zostały wymienione okna i dach, odnowiono konstrukcję i ściany budynku. Wyremontowano schody, a także odnowiono elewację pałacu, z zachowaniem przy tym autentyczności bogatej dekoracji w postaci misternie wyciętych z drewna elementów zdobiących ganek, ściany i okap oraz tworzących oprawę okien. 

Więcej o historii posiadłości Dmochowskich w Wilkiszkach w artykule Wilnoteki "Losy dworku w Wilkiszkach - dzieje malarzy i powstańców".

Na podstawie: salcininkai.lt, dworypogranicza.pl