Dwudniowa konferencja w Zatroczu


Pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu, fot. wilnoteka.lt
W dniach 24-25 października br., w Sali Białej byłego Pałacu hr. Tyszkiewiczów w Zatroczu (ul. Užtrakio 17) odbędzie się dwudniowa konferencja historyczna i edukacyjna.
Pałac w Zatroczu w ciągu ostatnich pięciu lat został odrestaurowany dzięki owocnej polsko-litewskiej współpracy i obecnie prezentuje unikatową rekonstrukcję wnętrz szlacheckiej rezydencji. Dzieło to jest znakomitym rezultatem wzajemnego dialogu pomiędzy Dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego a polskimi muzeami, takimi jak: Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum Wojciecha Weissa w Krakowie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Muzeum Zamek w Łańcucie.

Tematyka pierwszego dnia konferencji "Wokół estetyki przełomu XIX/XX wieku - pomiędzy historyzmem a modernizmem", będzie skupiona na sztuce polskiej i litewskiej około 1900 roku, na działalności mecenasów i kolekcjonerów oraz wielkich kreacjach architektonicznych i krajobrazowych. Zwrócona zostanie również uwaga na formułujące się wówczas nowe zjawiska wokół mody i fotografii. Przewidziano 9 referatów oraz prezentację filmu poświęconego jednemu z artystów litewskich, który studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Dzień drugi będzie poświęcony "Edukacji muzealnej - drogom i perspektywom rozwoju". W programie, oprócz części teoretycznej, planowana jest cześć praktyczna w formie warsztatów. Będą one miały na celu praktyczne przygotowanie uczestników do nowoczesnego zarządzania działaniami edukacyjnymi nie tylko w przestrzeni Pałacu w Zatroczu, lecz również w innych instytucjach muzealnych Litwy.

Precyzyjnie dobrany zestaw polskich i litewskich specjalistów o dużej aktywności naukowej i szkoleniowej, ma przynieść w efekcie nie tylko poszerzenie perspektyw badań historycznych, ale również stworzenie podstaw tzw. przyjaznego muzeum. Konferencja inauguruje coroczne spotkania w Zatroczu, które mają być platformą wymiany myśli i doświadczeń oraz próbą unifikacji języka, którym powinniśmy się komunikować w działaniach skupionych wokół dziedzictwa kulturowego obu narodów. 

Program

24 października, czwartek

Wokół estetyki przełomu XIX/XX w. Pomiędzy historyzmem a modernizmem
10.00-11.00 - otwarcie konferencji - krótka historia współpracy przy restauracji i wyposażaniu pałacu na Zatroczu - Paweł Jaskanis (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), Gintaras Abarawiczius (Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego)
Przewodniczenie konferencji dr Łukasz Kossowski
11.00-11.30 - "Parki Eduarda André jako ostatni akt inwestycji rezydencjonalnych", prof. Małgorzata Omilanowska, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
11.30-12.00 - "Wojciech Weiss. Portret artysty we wnętrzu", Zofia Weiss-Nowina Konopka - Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
12.00-12.30 - przerwa na kawę
12.30-13.00 - "Prywatne Wilno. Historyczne dekoracje wnętrza", dr Eugenijus Skerstonas
13.00-13.30 - "O estetyce stroju przełomu XIX i XX wieku", Piotr Szaradowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu
13.30-14.00 - "Polski japonizm, Łukasz Kossowski" - Muzeum Literatury w Warszawie
14.00-14.30 - przerwa obiadowa
14.30-15.00 - "Kolekcja Feliksa Mangghi Jasieńskiego", Urszula Kozakowska-Zaucha, Muzeum Narodowe w Krakowie
14.30-15.00 - Działalność mecenatów Ogińskich (druga połowa XIX - początek XX w.), Jolanta Skurdauskiene, Muzeum Sztuki Żmudzi w Plunge w pałacu Ogińskich
17.00-17.30 - "Jednocząca droga światła - fotografika historyczna", Gintautas Trimakas, Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie
17.30-18.00 - podsumowanie pierwszego dnia konferencji
18.30-19.00 - przerwa na kawę
19.00-20.30 - wieczór z filmem w Pałacu na Zatroczu - Film "Mistrz" o Wenożyńskim (53 minuty), zagajenie Liudvika Pociūnienė

25 października, piątek
Edukacja muzealna - drogi i perspektywy rozwoju
przewodniczenie konferencji Piotr Górajec
10.30-11.00 - "Edukacja muzealna - stan obecny i perspektywy rozwoju" - Piotr Górajec, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
11.00-11.30 - Edukacja przyrodnicza - nauczanie poprzez przygodę" - Piotr Zwierzchowski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
11.30-12.00 - "Perspektywy współpracy edukacyjnej pomiędzy Muzeum Podlaskim w Białymstoku a Pałacem w Zatroczu" - pracownicy Działu Edukacji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
12.00-12.30 - przerwa na kawę
12.30-13.00 - "Nauczyciel w muzeum. Jak uczyć historii w oparciu o zasoby muzealne" - Wojciech Kalwat, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
13.00-13.30 - "Od edukacji do partycypacji na przykładzie edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu" - Marcin Szeląg, Muzeum Narodowe w Poznaniu
13.30-14.00 - "ECHOCAST - jak odpowiedzieć na potrzeby zwiedzających? "- Monika Klimowicz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. (European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training) - jest to system szkoleń, których celem jest nauka rozpoznawania potrzeb zwiedzających, wypracowanie standardów obsługi zwiedzających, a tym samym tworzenie "Przyjaznego muzeum")
14.00-14.30 - przerwa obiadowa
14.30-15.00 - prezentacja wystawy "Dom odzyskany" - Raisa Kobecka, Dyrekcja Trockiego Historycznego Parku Narodowego oraz prezentacja wystawy "Miłość i czas" Zofia Weiss-Nowina Konopka Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
15.00-16.30 - warsztaty Ścieżki tematyczne i edukacyjne na wystawach w Pałacu (praca w grupach maksymalnie 10-osobowych). Uczestnicy warsztatu w oparciu o zdobytą wiedzę wypracowują różnorodne ścieżki zwiedzania wystaw
16.30-17.00 - przerwa na kawę
17.00-18.30 - prezentacja wyników warsztatów, zakończenie konferencji

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, koordynowany przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Data: 
24.10.2013 - 10:00 - 25.10.2013 - 18:30