Dyskusja: „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”


Fot. Instytut Polski w Wilnie
30 maja 2019 r. o godz. 18.00 w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa (al. Giedymina 51, Wilno) odbędzie się dyskusja pt. „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”.


W 2019 roku obchodzimy dwie ważne rocznice – 20-lecie członkostwa Polski oraz 15-lecie członkostwa Litwy w Sojuszu Północnoatlantyckim NATO. W tym czasie otoczenie międzynarodowe obu państw, a także całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej zmieniło się radykalnie. Oprócz tradycyjnych zagrożeń militarnych, pojawiły się lub uległy nasileniu nowe zagrożenia – cybernetyczne, ekonomiczne, ekologiczne, związane z terroryzmem. Rekonfiguracji uległ ład międzynarodowy.

Uczestnicy dyskusji będą starali się zidentyfikować najważniejsze wyzwania i zagrożenia stojące przed krajami regionu w rożnych obszarach, nakreślą sposoby na ich eliminację, zastanowią się nad rolą NATO oraz UE w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa.

Szczegółowy program opublikują wkrótce.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Rumunii w Wilnie. Partnerzy: Litewska Biblioteka Narodowa im. Mažvydasa, Wileński Instytut Analiz Politycznych.

Dyskusja: „Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej”
Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa 
30 maja 2019 r., godz. 18.00
Wstęp wolny

Data: 
30.05.2019 - 18:00