Dzieło Lelewela po litewsku


Popiersie Joachima Lelewela na Rossie, fot. wilnoteka.lt
"Bibliograficznych ksiąg dwoje" Joachima Lelewela - dzieło uważane za pierwszy polski podręcznik bibliotekarstwa - zostało przetłumaczone na język litewski. We środę, 22 marca, w dniu urodzin tego wybitnego uczonego, historyka i działacza politycznego, o godz. 16.00 w Białej Auli Uniwersytetu Wileńskiego odbędzie się prezentacja jego litewskiego wydania oraz obchody rocznicy urodzin J. Lelewela.


Joachim Lelewel
- wybitny uczony, historyk i działacz społeczny - krótko pracował jako bibliotekarz, ale jego zetknięcie się z problematyką księgoznawczą i bibliotekoznawczą zaowocowało wydaniem "Bibliograficznych ksiąg dwojga" - dzieła, które uważane jest za pierwszy polski podręcznik bibliotekarstwa.

J. Lelewel prowadził kurs bibliografii (w dzisiejszym rozumieniu - bibliotekoznawstwa) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego, a jednocześnie był podbibliotekarzem (czyli zastępcą dyrektora) Biblioteki Publicznej powstałej wraz z utworzonym w 1816 roku Królewskim Uniwersytetem Warszawskim. To tam właśnie zgromadził materiały do "Bibliograficznych ksiąg dwojga" wydanych następnie w Wilnie w latach 1823-1826.

Dzieło to jest właściwie jedynym, tak obszernym, kompendium wiedzy o bibliotece w I połowie XIX wieku na ziemiach Polski i Litwy. W kontekście nauki o książce stanowi zabytek na skalę europejską.

Trzytomowe litewskie wydanie "Bibliograficznych ksiąg dwojga" nosi tytuł "Dvejetas bibliografinių knygų" (2011-2016).

Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego wespół z biblioteką Uniwersytetu Wileńskiego przed ponad dziesięciu laty do pracy nad litewskim wydaniem zaprosił grupę naukowców. Tomy pierwszy (2011) i drugi (2015) zawierają tłumaczenie dzieła J. Lelewela na język litewski (opracowanie doc. Alma Braziūnienė) opatrzone komentarzami Vidasa Račiusa, trzeci (2016) - zawiera studium prof. Aušry Navickienė o J. Lelewelu i jego dziele "Bibliograficznych ksiąg dwoje" oraz obszerny indeks osobowy (opracowanie V. Račius, redakcja Viktorija Vaitkevičiūtė). Tłumacz Aldona Baliulienė (1937-2017) potrafiła po mistrzowsku przełożyć na język litewski nasycony faktami encyklopedycznymi XIX-wieczny tekst J. Lelewela. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa "Versus aureus" (artysta plastyk Saulius Bajorinas) w serii źródeł historycznych Uniwersytetu Wileńskiego "Fontes et studia historiae Universitatis Vilnensis".

Udział w prezentacji weźmie rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Artūras Žukauskas, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński, profesorowie UW Vygintas Bronius Pšibilskis, Domas Kaunas, Eugenija Ulčinaitė, Rimvydas Petrauskas, Aušra Navickienė, doc. Alma Braziūnienė, dr Domininkas Burba (Litewski Uniwersytet Edukologiczny).  

Tom I litewskiego wydania "Bibliograficznych ksiąg dwojga" Joachima Lelewela

Na podstawie: vu.lt, inf. wł. 

Komentarze

#1 Niech buldożer Simasius i

Niech buldożer Simasius i szantażysta Benkunskas, obaj niszczyciele polskiej oświaty, zwrócą nam szkołę 'Lelewela" na Antokolu - zgodnie z niepodważalną decyzją sądu.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.