„Dzień Kobiet nie ogranicza się do kwiatka”


Margarita Jankauskaitė, ekspert ds. równouprawnienia płci
Równouprawnienie wyborcze kobiet i mężczyzn na Litwie obowiązuje już ponad od stu lat. Zdaniem Margarity Jankauskaitė z Centrum Rozwoju Równych Możliwości, w kwestii równych praw jest jeszcze wiele do zrobienia. Kobiety na Litwie coraz aktywniej dzielą się odpowiedzialnością za zasilanie domowego budżetu, niemniej obowiązki domowe wciąż spoczywają prawie wyłącznie na nich.
 
 
 Karta Narodów Zjednoczonych podpisana tuż po Drugiej Wojnie Światowej była pierwszym ogólnoświatowym dokumentem nawołującym do przyznania równych praw dla kobiet i mężczyzn. Wówczas to kwestie, które kiedyś uważano za prywatne, za korzenione w tradycji i obyczajach, stały się przedmiotem dyskusji na szczeblu międzynarodowym.

Na Litwie dotychczas brak porozumienia w sprawie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Rzeczniczki praw kobiet ubolewają, że dominacja chłopców nad dziewczynkami zaczyna się już w szkole podstawowej. Dlatego trzeba skupić się na edukacji wolnej od dyskryminacji.