Dziewięć lat w Unii Europejskiej


Fot. wilnoteka.lt
Mija dziewiąta rocznica podpisania w Atenach traktatu akcesyjnego, stanowiącego podstawę rozszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć krajów Europy Środkowej i Południowej - Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. 16 kwietnia 2003 roku dokument podpisali przedstawiciele władz państw unijnej "piętnastki" oraz dziesięć państw kandydujących. 1 maja 2004 roku Litwa, wraz z pozostałymi dziewięcioma państwami, weszła do Unii Europejskiej.
Prace nad traktatem trwały od początku 2002 roku do lutego 2003 roku. Oryginały liczącego 6 tysięcy stron traktatu i aktu akcesji zostały sporządzone w 21. językach urzędowych państw członkowskich oraz krajów przystępujących do Unii Europejskiej. Struktura traktatu, podpisanego w Atenach, jest podobna do analogicznych traktatów, sporządzanych przy okazji kolejnych rozszerzeń Unii, między innymi w 1995 roku, kiedy wstępowały do niej: Austria, Finlandia i Szwecja. Ze względu na liczbę przystępujących państw traktat podpisany w stolicy Grecji jest uważany za największą i najbardziej skomplikowaną umowę międzynarodową w historii.

Obecnie do Unii Europejskiej należy 27 krajów. Najmłodszymi członkami są Bułgaria i Rumunia, które weszły do UE w 2007 roku. W grudnia ubiegłego roku traktat akcesyjny z Unią Europejską podpisała Chorwacja. Jeśli proces ratyfikacji traktatu przebiegnie bez przeszkód we wszystkich krajach UE oraz w Zagrzebiu, Chorwacja przystąpi do Unii 1 lipca 2013 roku, stając się 28. państwem członkowskim. Inne kraje oficjalnie uznane za kandydatów do UE to: Czarnogóra, Islandia, Macedonia, Serbia i Turcja.

Na podstawie: IAR 

Komentarze

#1 Hmmmmmmmmmmmm- ciekawe

Hmmmmmmmmmmmm- ciekawe dlaczego Litwa tak zabiegała o poparcie Polski przed wstąpieniem Litwy do Unii , OBIECUJĄC WSZYSTKO , NIE DOTRZYMUJAC NICZEGO - ciekawe dlaczego odrzuca Unię polsko-litewską , udane pzredsięwzięcie w dziejach historii EUROPY - zniszczone przez rozbiory..
WYDAJE SIĘ , ŻE LITWA ZABRNĘŁĄ W ŚLEPY ZAUŁEK , Z KTOREGO NIE WIE JAK WYJŚĆ Z TWARZĄ - świadczy o tym postepowanie pani Grzybowskiej na szkodę Litwy.

#2 Bez slow. Ale unia rzadza

Bez slow. Ale unia rzadza Niemcy, nasi sprawdzeni przyjaciele.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.