Edyta Tamošiūnaitė „Polakiem Roku 2018”!


Edyta Tamošiūnaitė, fot. Wilnoteka.lt
W poniedziałek, 8 stycznia, zostały podsumowane wyniki Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” - „Polak Roku 2018”. W XXI edycji plebiscytu najwięcej głosów - 1421 - zdobyła wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.


Wyboru „Polaka Roku” już po raz czwarty dokonywali wspólnie czytelnicy i Kapituła. 50 procent wyniku zależało od czytelników i 50 procent od Kapituły.

Redakcję „Kuriera Wileńskiego” reprezentowali: redaktor naczelny Robert Mickiewicz i dyrektor komercyjny Andrzej Podworski. W podliczaniu głosów wzięli udział członkowie Kapituły, czyli zwycięzcy poprzednich edycji plebiscytu: Regina Markiewicz, siostra Michaela Rak, Barbara Kosinskienė, Zofia Matarewicz, Anna Adamowicz, Zdzisław Palewicz, Antoni Jankowski oraz proboszcz ks. prał. Wacław Wołodkowicz.

Decydujący głos należał do czytelników, którzy wypełniali i nadsyłali kupony do redakcji. Ogółem wpłynęło 4 248 kuponów.

Po podliczeniu przez Kapitułę nadesłanych przez czytelników kuponów, każdy z kandydatów otrzymał stosowne miejsce w „dziesiątce” w zależności od liczby zdobytych głosów. Każdy z członków Kapituły w sposób tajny wybierał również swoją „dziesiątkę” i premiował kandydatów odpowiednimi punktami. Punkty czytelników i Kapituły zsumowano i w ten sposób został wyłoniony tegoroczny zwycięzca plebiscytu.

„Myślę, że każdy, kto zdobył tytuł «Polaka Roku», ma obowiązek, żeby jeszcze bardziej starać się pracować dla naszej polskiej społeczności. (...) Oczywiście bardzo dziękuję przede wszystkim tym, którzy na mnie głosowali, którzy zaufali, docenili. Można powiedzieć, że to zbiorowy tytuł, bo pracuję w Samorządzie razem z moimi kolegami radnymi, nasza praca to jest wspólny dorobek – nie tylko mnie jednej” – powiedziała Wilnotece zwyciężczyni tegorocznej edycji plebiscytu Edyta Tamošiūnaitė.

Kapituła plebiscytu „Polak Roku 2018” drogą losowania tradycyjnie wytypowała też dziesiątkę czytelników, którzy zostaną nagrodzeni za udział w głosowaniu na laureatów. Są nimi: Zofia Marciszewska (Soleczniki), Stanisław Hejbowicz (rej. wileński), Danuta Wasilewska (Jaszuny), Julia Orszewska (Wilno), Jan Kuncewicz (Wilno), Jelena Zdanowicz (Wilno), Tadeusz Andrzejewski (rej. wileński), Leokadia Markowicz (Wilno), Janina Paulauskienė (Wilno), Aleksandra Kowalewska (Wilno).

W tegorocznej edycji plebiscytu „Polak Roku 2018” w gronie 10 laureatów byli:

Renata Brasel, kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca „Wilia”
Paweł Giliauskas, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
Renata Krasowska, nauczycielka muzyki w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego, prezes koła ZPL w Połukniu
ks. lic. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii pw. św. Anny w Duksztach
Jan Rożanowski, poeta z Podborza w rejonie solecznickim
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR
Renata Widtmann, dziennikarka radia „Znad Wilii”
Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Dariusz Żybort, lekarz, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą.

Edyta Tamošiūnaitė  urodziła się w 1976 roku w Jawniunach. W 1998 r. ukończyła studia licencjackie w zakresie filologii litewskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego, zaś w 2004 r. studia magisterskie w zakresie nauk edukacyjnych na Wydziale Pedagogiczno-Psychologicznym Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W 2011 r. uzyskała dyplom magistra na Wydziale Administracji Publicznej Uniwersytetu Michała Römera.

W latach 1998–2001 uczyła języka litewskiego w Szkole Średniej w Mejszagole. W 2002 r. została dyrektorem Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie. Od 2007 r. do 2013 r. pracowała w Administracji Samorządu Miasta Wilna, gdzie w latach 2007–2009 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji, od 2009 r. do 2011 r. kierowała Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki, a od 2011 r. była zastępcą dyrektora administracji.

11 stycznia 2013 r. objęła stanowisko wiceministra edukacji i nauki z rekomendacji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Funkcję sprawowała do czasu wyjścia AWPL z koalicji rządzącej. 11 października 2017 r. została wybrana wicemerem Wilna, po tym jak ze stanowiska został zdymisjonowany przedstawiciel konserwatystów.

Na podstawie: kurierwilenski.lt, pl.wikipedia.org, inf.wł.