EFHR o skargach ze względu na dyskryminację


Fot. efhr.eu
Na wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR), Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości przedstawiła rezultaty i proces przeprowadzania badań, dotyczących skarg dyskryminacji ze względu na narodowość.
Jak wynika z przedstawionych danych, ok. 9 -15% wszystkich skarg, rozpatrywanych przez Służbę Kontrolera ds. Równych Możliwości, dotyczyło skarg o dyskryminację ze względu na rasę, narodowość, język, pochodzenie, przynależność etniczną. W 2009 r. stanowiły one 12% wszystkich rozpatrywanych skarg, 2010 - 15%, 2011 – 13,5%, 2012 – 9%, 2013 – 5%. Skargi te, w zależności od okresu, są na trzecim albo czwartym miejscu po skargach dotyczących dyskryminacji ze względu na płeć, wiek lub sytuację społeczną.

Skargi o dyskryminację ze względu na rasę, narodowość, język, pochodzenie, przynależność etniczną w stosunku do ogółu złożonych skarg w latach 2009 -2013 

Rok
2009
2010
2011
2012
2013
Udział (%)
12%
15%
13,5%
9%
5%
 
Niemniej jednak zauważono, że od przyjęcia w 2005 r. ustawy o równych możliwościach (Lygių galimybių įstatymas) ciągle wzrastała ilość skarg o dyskryminację ze względu na przynależność etniczną lub rasową. W 2005 r. otrzymano 14 skarg, które stanowiły 14% wszystkich skarg w danym roku, w 2006 r. – 20 (15%), w 2007 r. – 23 (14%), w 2008 r. – 28 (13%).

Skargi o dyskryminację ze względu na przynależność etniczną w stosunku do ogółu złożonych skarg

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
Ilość
14
20
23
28
19
Udział (%)
14%
15%
14%
13%
11%

W 2009 r. względnie zmniejszyła się ilość tego typu skarg – otrzymano 19, które stanowiły 11% wszystkich skarg. Zdaniem Służby można to tłumaczyć trudną sytuacją finansową państwa, bowiem osoba składająca skargę w okresie trudności gospodarczych staje się często pierwszą osobą do zwolnienia z pracy. Strach przed utraceniem miejsca pracy jest też przyczyną zmniejszania się ogólnej liczby skarg oraz skarg ze względu na narodowość, których w 2013 r. było najmniej.

W 2009 r. dominowały skargi, w których wnioskujący skarżyli się na działania władz i instytucji. Natomiast w latach 2010 – 2011 zwiększyła się ilość skarg dotyczących oświaty.

W 2013 r. skargi, w których wnioskujący wskazują dyskryminację w sferze oświaty i usług podzieliły się po równo –po 29%. Skargi związane z dyskryminacją w dziedzinie pracy stanowiły 21%, a z działaniami władz i instytucji – 14%.

W przedstawionej przez Służbę informacji przytoczono również przypadek skargi o dyskryminację w sferze pracy ze względu na wiek pracownicy jednego z przedszkoli. O sprawie już pisaliśmy .

Jak podaje Służba Kontrolera ds. Równych Możliwości najwięcej skarg o dyskryminację ze względu na narodowość składają kobiety, a trzecią część - organizacje pozarządowe (wyjątek 2011 r. – najwięcej skarg złożyli mężczyźni). Podpisana skarga może być podana w dowolnej formie, w tym w formie elektronicznej przez osobę, grupę osób oraz organizację pozarządową.

Cieszy fakt, że widoczne są rezultaty prowadzonej przez EFHR kampanii. Pracodawcy otrzymują od Służby Kontrolera ds. Równych Możliwości ostrzeżenia. W związku z tym EFHR zachęca do zgłaszania informacji o anonsach o pracę, które mogą zawierać treści dyskryminujące, jak również informować o dyskryminacji w miejscu pracy. Szczególnie zachęcamy do pisania wniosków w sprawie dyskryminujących publikacji w mediach.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.

Komentarze

#1 cieszy, że chociaż skargi o

cieszy, że chociaż skargi o dyskryminację ze względu na rasę, narodowość, język, pochodzenie, przynależność etniczną nie są na pierwszym miejscu. Oczywiście powinniśmy dążyć, by było jak najmniej jakiegokolwiek typu skarg.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.