EFHR otrzymała podziękowania od Mera Wilna


Fot. EFHR
Dnia 9 stycznia br. w Ratuszu miasta Wilno odbyło się uroczyste spotkanie, na którym EFHR wraz z innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorstwami oraz wolontariuszami odebrała podziękowania z rąk mera Wilna Remigijusa Šimašiusa za współpracę.

EFHR już po raz drugi otrzymuje podziękowania ze strony miasta Wilno za działalność na rzecz rozwoju miasta. Fundacja została doceniona za przetłumaczenie strony internetowej miasta Wilno na język polski oraz stałą pomoc w tłumaczeniu zamieszczanych tam tekstów.


EFHR zamierza kontynuować współpracę z samorządem nie tylko w zakresie tłumaczeń, ale również w innych inicjatywach mających na celu wzmocnienie poszanowania wielokulturowości, wielojęzyczności oraz budowaniu otwartego i tolerancyjnego Wilna.


Bardzo cieszymy się, że nasza praca została zauważona, i że możemy się przyczyniać do rozwoju miasta. Jednocześnie chcieliśmy podziękować Merowi oraz Samorządowi miasta Wilno za wspieranie naszych inicjatyw, między innymi poprzez przekazanie symbolicznych nagród w organizowanym przez nas konkursie plastycznym i „WOS
 oraz za współpracę przy organizowaniu konferencji dotyczących mniejszości narodowych.EFHR
Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.