EFHR zrealizowało najnowsze wydanie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”


Okładka podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, fot. efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) z radością informuje o najnowszym wydaniu podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele”, który został przygotowany z myślą o młodzieży klas 9-12. Zadaniem podręcznika jest dostarczenie uczniom niezbędnych podstaw wiedzy o zachodzących w naszym otoczeniu procesach politycznych i społecznych, w tym również problemach i wyzwaniach współczesnego świata.
W podręczniku jest poruszany szeroki zakres tematyczny, zawierający liczne odniesienia do realiów życia na Litwie, dzięki czemu przyswajanie wiedzy staje się o wiele ciekawsze. Wśród głównych bloków tematycznych jest rozdział o aktywności społecznej, samorządzie, władzy, mediach masowych, transformacji, gospodarce, organizacjach międzynarodowych, konfliktach międzynarodowych, wykluczeniu społecznym i chorobach, problemach współczesnego świata, narodzie i państwie oraz prawach człowieka. Podręcznik jest bogaty również w liczne ilustracje, zdjęcia, wykresy i mapy, przez co jego lektura staje się bliższa dla współczesnego czytelnika.

Pierwotna wersja podręcznika była przygotowana wspólnie przez Fundację Nowoczesna Polska i Europejską Fundację Praw Człowieka, natomiast aktualizacji podręcznika samodzielnie podjęła się EFHR. W drugim, uzupełnionym wydaniu podręcznika, Fundacja dokonała aktualizacji materiału z poprzedniego wydania. Dodano nowe rozdziały: naród i państwo, prawa człowieka i prawo. Zaktualizowano również zawarte w podręczniku informacje dotyczące realiów litewskich. Wszystkie materiały dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Na tych Samych Warunkach, co oznacza, że materiały mogą być edytowane i adaptowane do własnych potrzeb. Elektroniczna wersja podręcznika jest również dostępna w Internecie po kliknięciu na link.

Aktualizacja podręcznika zbiegła się również z kontynuacją innowacyjnego projektu edukacyjnego „Europejczycy, Polacy, Obywatele“ mającego na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie. W grudniu 2013 roku odbył się natomiast uroczysty finał projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” (więcej o finale projektu), w czasie którego uczniowie, którzy zdobyli największą ilość punktów, zdobyli atrakcyjne nagrody ufundowane przez EFHR, natomiast wszyscy inni, którzy zdali egzamin, otrzymali certyfikaty. W czasie uroczystości został zaprezentowany świeżo wydany podręcznik. Wierzymy że będzie on bogatym i użytecznym źródłem wiedzy zarówno dla uczniów, nauczycieli jak i innych czytelników, pragnących pogłębić wiedzę o społeczeństwie obywatelskim.

W ciągu najbliższych tygodni podręczniki będą przekazane do polskich szkół i bibliotek na Litwie. Informujemy również, że każdy może zwrócić się do Fundacji z prośbą o przekazanie nieodpłatnego egzemplarza podręcznika. Życzymy miłego czytania!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.

 

Komentarze

#1 dc ... to te jeśli służy

dc ... to te jeśli służy sianiu nienawiści .Trzeba albo zamilknąć albo mieć odwagę i skorygować wykrzywiony obraz historii i nie bać się krótkowzrocznych strat politycznych lecz oczyścić atmosferę dla pokolenia które nie chce i nie musi być uwikłane w spory bo ma przed sobą dobrą perspektywę rozwoju i otwartości na świat bez rezygnacji ze swojej dumy z litewskiej tożsamości.

#2 Przydałby się też podręcznik

Przydałby się też podręcznik historii dla Litwinów w szkołach litewskich.Fałszywe przedstawianie historii polsko-litewskiej ukute dla celów propagandowo -nacjonalistycznych jest trucizną i sianiem nienawiści.Takie treści dawno powinny zniknąć.Bo albo trzeba milczeć albo mówić prawdę.Najwyższy czas skończyć z bajką o "polskiej okupacją Wilna ", brakiem napisu oryginalnego nazwiska na pomniku A.Mickiewicza w Wilnie , oprowadzaniem po perłach kultury i zabytków Wilna z fałszowaniem narodowości twórców tych dzieł. Jeśli jest brak odwagi do do przyznania się do hakatomby zbrodni w Ponarach skwitowanej że sprawcami byli jacyś o nieokreślonej narodowości "miejscowi". Jeśli jest brak odwagi aby aby przyznać zasługę wskrzeszeni Litwy J.Piłsudskiemu z jednoczesnym ukryciem faktu wspomagania i walki Litwinów po stronie bolszewików. Jeśli litewska kolonizacja Wilna w 1940r pod patronatem Stalina z pokazywaniem wjazdu na Wileńszczyznę tych samych trzech tankietek wielokrotnie jako dowód zdobycia miasta.To te "jeśł

#3 A czy podręcznik będzie

A czy podręcznik będzie dostępny również w jakiejś publicznej bibliotece? Pozdrawiam!

#4 Przecież już jest podany w

Przecież już jest podany w artykule link do elektronicznej wersji podręcznika ;) "Elektroniczna wersja podręcznika jest również dostępna w Internecie po kliknięciu na link."

A tak propo, to EFHR gratulacje! Zadba i o młodego i o starszego! Radocha!

#5 Naprawde oho, gratulacje.

Naprawde oho, gratulacje. Czekamy na bezplatne udostepnienie elektronicznej wersji ksiazki!

#6 Wspaniala sprawa. Gratuluje.

Wspaniala sprawa. Gratuluje. Tresc przystepna i lekko sie czyta. Wiedza w pigulce. Ogromy wklad pracy!!!

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.