Eksperci proponują rozpocząć szczepienia osób w wieku 70 lat i starszych


Fot. TV3.lt
Komitet doradczy niezależnych ekspertów, który zebrał się na posiedzeniu w środę, dokonał przeglądu listy priorytetów szczepień i zaleceń dotyczących procesu szczepień. Proponuje rozpoczęcie szczepień przeciwko koronawirusowi osób w wieku 70 lat i starszych, a także pacjentów z chorobami onkologicznymi i autoimmunologicznymi.Eksperci zalecają, by zainicjować szczepienia następujących osób o najwyższym ryzyku śmierci z powodu COVID-19:
  1. osób w wieku 70 lat i starszych; 
  2. osób z chorobami autoimmunologicznymi, onkologicznymi otrzymującymi chemioterapię, immunosupresję, leczenie immunomodulujące (w tym celowe), radioterapię, osoby z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności.
Eksperci sugerują też w najbliższym czasie podawanie co najmniej 7 000 dawek szczepionki dziennie.

Jednocześnie specjaliści zalecają, aby Centrum Rejestrów w trybie pilnym uprościło rejestrację szczepień i badań oraz stworzyło system rejestracji osób do szczepień.

Rada Ekspertów proponuje przeprowadzenie ankiety w placówkach służby zdrowia i placówkach opiekuńczych dwa tygodnie po podaniu drugiej dawki szczepionki.

Według Departamentu Statystyki na Litwie pierwszą dawką szczepionki COVID-19 zaszczepiono już 31,5 tys. osób, które mają być szczepione zgodnie z ustalonym planem: lekarze, pacjenci wysokiego ryzyka, rezydenci i pracownicy zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, wolontariusze.

Na podstawie: BNS, Vyriausybės kanceliarija