Elżbieta Kuzborska reprezentuje polską mniejszość narodową na Litwie na Forum Narodów Zjednoczonych ds. Mniejszości


Fot. wilnoteka.lt
Z przyjemnością informujemy, iż 10 sesja Forum ONZ ds. Mniejszości odbędzie się w Genewie (Szwajcaria) w dniach 30 listopada i 1 grudnia. W tym roku tematem forum jest "Młodzież mniejszości: iść w kierunku różnorodnych i integracyjnych społeczeństw".


Na forum będą gościli młodzi ludzie należący do mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych lub językowych, którzy pragną zabrać głos w Organizacji Narodów Zjednoczonych i nauczyć się korzystać z międzynarodowych narzędzi ochrony praw człowieka w celu zmieniania społeczności.

W tym roku Elżbieta Kuzborska, wykładowczyni praw człowieka i doradca prawny będzie reprezentować polską mniejszość narodową na Litwie na Forum Narodów Zjednoczonych - wygłosi temat pt. "Edukacja wzmacniająca pozycję młodzieży mniejszości". Materiały medialne, takie jak występ dr Elżbiety Kuzborskiej na Forum ONZ, zdjęcia i nagrania wideo będą dostępne na życzenie.

Dyskusje w ramach forum będą skupione na znalezieniu konkretnych środków i zaleceń dla młodzieży mniejszości w czterech głównych obszarach tematycznych: edukacji, życiu publicznym, mediach, pokoju i stabilności. Uczestnicy forum zidentyfikują szereg zaleceń ukierunkowanych w celu działań mogących wzmocnić pozycję młodzieży mniejszości jako wykonawców pozytywnych zmian, a zalecenia te zostaną przedstawione przez Sprawozdawcę Specjalnego ONZ ds. Mniejszości przy Radzie Praw Człowieka ONZ w marcu 2018 r.

Więcej szczegółów na temat przedsięwzięcia można znaleźć na stronie 10 sesji Forum. Podsumowanie przygotowane przez przewodniczącego forum zostanie udostępnione na tej stronie.

Dyskusja na Forum będzie również transmitowana na żywo w internecie. Występ dr Elżbiety Kuzborskiej odbędzie się 30 listopada w godzinach 10.00-13.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Więcej informacji

EFHR
Materiał nadesłany bez skrótów i redakcji