Estonia uznała Rosję za reżim terrorystyczny


Fot. pixabay
Parlament Estonii we wtorek, 18 października, uznał Rosję za reżim terrorystyczny oraz potępił nielegalną aneksję okupowanych terytoriów Ukrainy. Za przyjęciem oświadczenia było 88 deputowanych, nikt nie był przeciw, a trzech deputowanych wstrzymało się od głosu. W parlamencie Estonii zasiada 101 posłów.

„Naruszenie prawa nigdy nie może stanowić prawa. Reżim Putina przez swoje groźby użycia broni jądrowej zmienił Rosję w największe zagrożenie dla europejskiego i światowego pokoju” – napisano w oświadczeniu Zgromadzenia Państwowego.

Estoński parlament wyraził również poparcie dla przeprowadzenia przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Międzynarodowy Trybunał Karny śledztwa mającego ustalić sprawców zbrodni popełnionych na Ukrainie. Deputowani uznali też za konieczne postawienie odpowiedzialnych za zbrodnie przed specjalnie powołanym w tym celu trybunałem.

W przyjętym dokumencie skrytykowano także przeprowadzenie przez rosyjski reżim mobilizacji na wojnę z Ukrainą. Stwierdzono, że mobilizacja w celu kontynuowania agresji stanowi zbrodnię przeciwko pokojowi.

Parlament Estonii poparł również starania Ukrainy o odebranie Rosji stałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Na podstawie: PAP