Etno w Rudominie: dzielono się talentami


Zespół Tańca Ludowego "Liesma", fot. wilnoteka.lt
Przez ponad 4,5 godziny pieśnią i tańcem wielonarodowościowymi rozbrzmiewał Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w podwileńskim Rudominie. W niedzielne popołudnie 19 listopada odbyła się tu już piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Etnokultury "Wileńszczyzna - pogranicze kultur na przestrzeni wieków". Swój kunszt artystyczny zaprezentowały zespoły i wykonawcy z Litwy, Polski, Białorusi, Łotwy, Estonii i Kazachstanu.

Inicjatywa organizowania festiwalu promującego kulturę różnych narodów zamieszkujących Litwę zrodziła się w 2013 roku. Z czasem do udziału zaczęto zapraszać gości z zagranicy.

"Od początku naszej działalności twierdziliśmy, że powinniśmy promować kulturę, która łączy wszystkie narody" - podkreśla Wioleta Cereszka, dyrektor Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie. Pracownicy tej placówki zorganizowali imprezę folklorystyczną już po raz piąty.

"Rudomianka", "Wilenka", "Zgoda" i "Jawor" - rodzime i lubiane nasze polskie zespoły. "Boruta", "Wratislavia" i "Swaty" z Polski, roztańczone "Liesma" z Rygi, "Karolinka" z Brześcia, "Vilniaus pynimėlis" z Wilna, nastrojowe estońskie dziewczęta z "Tahtihellad", energiczne ukraińskie "Kałyna" i "Rusznicziok" z Kłajpedy, laureatka wielu konkursów Gabriela Ždanovičiūtė, egzotyczny tatarski "Miras" z Wisagini i Marżangul Żaksyłykowa z Kazachstanu (obecnie studiuje na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie w ramach programu wymiany studentów "Erasmus"). Wszystkim im publiczność nie szczędziła braw.

Wśród uczestników przeważała młodzież, a seniorzy podkreślali, że bardzo się cieszą, widząc, że tak wielu młodych garnie się do folkloru. "Dusza się cieszy i oko się cieszy, że tak wiele tutaj młodzieży" - powiedział Stefan Wawrzeńczak z kapeli ludowej "Swaty" z Będzina w powiecie koszalińskim. "Naprawdę to coś wspaniałego. Tak dużo młodzieży w zespołach pieśni i tańca. To jest budujące" - wtórował mu Michał Lewoczko, założyciel i kierownik wspomnianej kapeli.

Przybyli goście zgodnie twierdzili, że festiwal etnokultury w Rudominie ze wszech miar zasługuje na pochwałę. Dziękowali za możliwość spotkania, pokazania siebie i zobaczenia innych.

Parafrazując słowa jednej z uczestniczek festiwalu: "Nie trzymajmy kultury w zamknięciu! Dzielmy się nią! Dzielmy się talentami!". Festiwal w Rudominie temu właśnie służy.  


Proponujemy obejrzenie migawek z występów:


Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Igor Konin
Montaż: Aleksandra Konina