Europejska Fundacja Praw Człowieka wystosowała petycję


Logo Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, fot. efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z petycją do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w obronie oświaty mniejszości narodowych na Litwie. Petycja ta została wystosowana w miniony piątek, 2 września bieżącego roku. W tym samym dniu pod Pałacem Prezydenckim w Wilnie odbył się kilkutysięczny wiec przeciwko dyskryminującym mniejszość polską na Litwie zmianom w ustawie o oświacie.
Petycja, wystosowana przez Europejską Fundację Praw Człowieka, wzywa Parlament Europejski i Komisję Unii Europejskiej do podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych kroków przeciwko przyjętej 17 marca 2011 roku przez Sejm litewski Ustawy o oświacie. Parlament Europejski powinien przyjąć rezolucję wzywającą do zmiany dyskryminujących mniejszości narodowe przepisów. Komisja Unii Europejskiej powinna wszcząć przeciwko Litwie odpowiednie postępowania zgodnie z artykułem 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, włącznie z wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W ciągu niecałych dwóch godzin pod petycją zebrano ponad 300 podpisów. Słuszność inicjatywy fundacji potwierdza nie tylko liczba podpisów, ale również wypowiedź przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, który stwierdził, że zapisy ustawy muszą być zbadane przez Komisję Europejską.

W dniu 5 września bieżącego roku petycja wraz z podpisami została przesłana do Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Unii Europejskiej. Treść petycji znajduje się na oficjalnej stronie Europejskiej Fundacji Praw Człowieka - www.efhr.eu. Osoby, które nie zdążyły podpisać się pod petycją mogą nadal to zrobić.

Dokument można pobrać i wysłać samodzielnie do Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego. Skargę można składać również za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego. Link znajduje się na stronie www.efhr.eu. Wystarczy tylko skopiować treść skargi lub skierować skargę o innej treści. Wysłanie formularza elektonicznego jest bezpłatne.

Wypełniony wniosek poparcia petycji można również kierować na adres fundacji: ul. Liepkalnio 103, Wilno LT 2001. Dodatkowo, podczas wiecu rozdano ponad 500 ulotek informujących o najważniejszych aspektach działalności fundacji.

Godziny pracy biura fundacji:

Poniedziałek godz. 9-13
Wtorek godz.15-19
Środa godz. 9-13
Czwartek godz. 9-13
Piątek godz. 15-19

Komentarze

#1 Formularz do podpisania się

Formularz do podpisania się pod petycją powinien być b. łatwo dostępny i b. widoczny.
Czy nie warto akcentować zapis w Konwencji o Ochronie...... mówiący,że "Żadne nowe akty prawne nie mogą pogarszać sytuacji mniejszości narowych". Tu chodzi o calkowite wyjęcie spod ustawy szkolnictwa-oświaty mniejszości narodowych, potraktowania tychże szkół, przedszkoli i Domów Dziecka jako placówek mniejszości narodowych podlegającym zupełnie innym przepisom.
ps. Bardzo cenna inicjatywa , i na czasie.
Pozdrawiam

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.