„Europejskie żagle” dla Szkoły im. S. Konarskiego


Wiceminister finansów Loreta Maskaliovienė i Walery Jagliński, fot. /finmin.lrv.lt/Vidas Černiauskas
Polska placówka edukacyjna – Szkoła im. S. Konarskiego w Wilnie – znalazła się w gronie tegorocznych zwycięzców konkursu „Europos burės” (Europejskie żagle), organizowanego przez Ministerstwo Finansów Litwy. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wileńska szkoła została wyróżniona za swój projekt „Lego Education MoreToMath”, polegający na zastosowaniu klocków Lego w nauczaniu matematyki w klasach początkowych.

Była to 11. edycja konkursu „Europos burės”. Przyznane zostały statuetki w pięciu kategoriach: za inwestycje w człowieka; za innowacyjne rozwiązania; za tworzenie nowoczesnego środowiska; za stworzenie możliwości rozwoju; za najciekawszy projekt wśród podmiotów drobnego biznesu.

Szkoła im. S. Konarskiego otrzymała nagrodę za innowacyjne rozwiązania, mianowicie za opracowanie i zastosowanie w procesie nauczania matematyki w klasach początkowych klocków Lego.

Realizowany w szkole projekt „Lego Education MoreToMath” powstał we współpracy z kilkoma innymi placówkami edukacyjnymi oraz naukowcami z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

„Matematyka jest jednym z trudniejszych przedmiotów, który sprawia uczniom sporo kłopotów, dlatego uczą się jej niechętnie. Dzięki wykorzystaniu podczas lekcji matematyki w klasach początkowych klocków Lego uczniowie chętnie się uczą, wiedzę matematyczną przyswajają w trakcie zabawy” – o wdrażanym w szkole pomyśle powiedział Wilnotece dyrektor Walery Jagliński.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały również inne placówki edukacyjne: Progimnazjum „Gerosios Vilties”, Szkoła „Karaliaus Mindaugo”, Progimnazjum „Balsiai” i Szkoła-Przedszkole „Źródełko”. W Szkole im. S. Konarskiego zaangażowane zostały przede wszystkim nauczycielki klas początkowych Barbara Zinkiewicz i Lilia Mikonienė, które opracowały scenariusze lekcje matematyki z wykorzystaniem klocków Lego. Autorskie programy metodyczne zostały już zaakceptowane i są gotowe do wykorzystania w innych szkołach.

Dyrektor Walery Jagliński powiedział Wilnotece, że zaskoczyła go nominacja w kategorii „Za innowacyjne rozwiązania” – bardziej się spodziewał nominacji w kategorii „Za stworzenie możliwości rozwoju”. Konkurencja była duża i poważna, o statuetkę ubiegały się m.in. firmy zajmujące się budową prototypów silników elektrycznych czy produkcją laserów. 

Tym bardziej więc cieszy wyróżnienie przyznane w szczególnym dla Szkoły im. S. Konarskiego momencie, gdy placówka czeka na decyzję komisji akredytacyjnej Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu w sprawie przyznania statusu tzw. długiego gimnazjum realizującego program kształcenia oparty na nowatorskiej przedsiębiorczości. Nagroda Ministerstwa Finansów, jak uważa dyrektor, jest dowodem, że szkoła już teraz pomyślnie wdraża ten program. 

Oprócz Szkoły im. S. Konarskiego laureatami konkursu „Europos burės” zostali: stowarzyszenie „Pagava”, zrzeszające rodziny wychowujące dzieci głuche i niedosłyszące; Samorząd Miasta Kłajpedy, Centrum Rozwoju Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego; firma „Traškuva” produkująca chipsy z warzyw.

Na podstawie: inf.wł., finmin.lrv.lt