Eurostat: bezrobocie w UE i w strefie euro na historycznie niskich poziomach


Fot. www.nbportal.pl
Sezonowo wyrównane bezrobocie w strefie euro wyniosło w listopadzie 2018 roku 7,9 procent. To najniższy poziom odnotowany dla krajów wspólnej waluty od października 2008 roku. Dla całej Unii Europejskiej wynik jest jeszcze lepszy, bo wynosi 6,7 proc. - podaje Eurostat.


W porównaniu do odczytu z października ubiegłego roku listopadowy poziom bezrobocia dla „Dziewiętnastki” jest o 0,1 punktu proc. niższy. W listopadzie 2017 roku bezrobocie w strefie euro wynosiło bowiem 8,7 proc.

W przypadku całej UE, w której bezrobocie wynosiło w przedostatnim miesiącu ubiegłego roku 6,7 proc. nie było zmiany w porównaniu do października, natomiast w ciągu 12 miesięcy spadło ono o 0,6 punktu proc. Europejski Urząd Statystyczny zwrócił uwagę, że obecny poziom jest najniższy od czasu, gdy w styczniu 2000 roku rozpoczął publikowanie comiesięcznych danych.

Mimo tych pozytywnych informacji liczba osób bez pracy w krajach unijnych wciąż jest niemała. Eurostat szacuje, że w listopadzie 2018 roku 16 mln 491 tys. kobiet i mężczyzn w UE, z czego 13 mln 40 tys. w strefie euro nie miało zatrudnienia. W porównaniu do miesiąca wcześniej liczba ta spadła o 107 tys. w pastwach Unii z czego 90 tys. w eurolandzie, natomiast w zestawieniu z listopadem 2017 roku jest lepiej o 1 mln 489 tys. osób w przypadku UE, z czego 1 mln 135 tys. w „Dziewiętnastce”.

Jeśli chodzi o państwa członkowskie UE, najniższy poziom bezrobocia został odnotowany w Czechach (1,9 proc.), Niemczech (3,3 proc.) oraz Holandii (3,5 proc.). Najgorzej sytuacja wyglądała w Grecji (18,6 proc.) i Hiszpanii (14,7 proc.). Polska, gdzie według metodologii Eurostatu bezrobocie w przedostatnim miesiącu ubiegłego roku wynosiło 3,8 proc. znajdowała się pod tym względem na szóstym miejscu w UE.

W porównaniu z danymi sprzed 12 miesięcy poziom bezrobocia spadł we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem Estonii, gdzie pozostał bez zmian. Największy spadek odnotowano dla Chorwacji (z 10 proc. do 7,8 proc.), Grecji (z 20,8 proc. do 18,6 proc. pomiędzy wrześniem 2017 i wrześniem 2018 r.) oraz Hiszpanii (z 16,5 proc. do 14,7 proc.).

Choć bezrobocie wśród młodych spada, nadal jest dużo wyższe niż średnia dla całej populacji. W listopadzie 2018 roku bez pracy było w UE 3 mln 444 tys. osób poniżej 25. roku życia, w tym 2 mln 452 tys. w krajach wspólnej waluty. Poziom bezrobocia wśród młodzieży wynosił 15,2 proc. w UE i 16,9 proc. w strefie euro. W listopadzie 2017 roku było to odpowiednio 16,1 i 17,8 proc. Najlepsza sytuacja pod tym względem była w Czechach, gdzie bez pracy w listopadzie 2018 roku było 4,9 proc. młodych do 25. roku życia, Niemczech (6,1 proc.) oraz Holandii (6,9 proc.). Najgorzej było w Grecji (36,6 proc.) Hiszpanii (34,1) oraz Włoszech (31,6 proc.)

Na podstawie: PAP