Filologia jest jednak cool!


Dziedziniec Wielki Uniwersytetu Wileńskiego, fot. vu.lt
Jeżeli na Uniwersytecie Wileńskim nie będzie osób studiujących filologię polską czy rosyjską, będzie to bezgranicznie smutne, twierdzi z przekonaniem dziekan Wydziału Filologii oraz kierownik Katedry Studiów Lituanistycznych Uniwersytetu Wileńskiego, prof. Meilutė Ramonienė. Filologię polską na Litwie można studiować na dwóch uczelniach - Uniwersytecie Wileńskim oraz Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. Rekrutacja trwa.

Dostrzegalna jest tendencja, że absolwenci szkół ogólnokształcących na Litwie - nawet ci, którzy ukończyli szkoły polskie czy rosyjskie - nie wybierają studiów z zakresu języka ojczystego i literatury na Uniwersytecie Wileńskim. W tym roku w ramach reorganizacji Wydziału Filologii uniwersytet zapowiada wzmocnienie nie tylko studiów lituanistycznych, bałtystyki, ale również slawistyki.

"Doskonale wiemy, jakie znaczenie ma słowo - zarówno w kontaktach prywatnych, jak też oficjalnych. Wystarczy, że obcokrajowiec wypowie nawet dwa słowa po litewsku, faktycznie od razu patrzymy na niego łaskawszym okiem. Niestety, studia polonistyczne i rusycystyczne są zupełnie niepopularne na litewskich uniwersytetach. W pewnym sensie może to mieć związek z perypetiami politycznymi, jakie miały ostatnio miejsce w stosunkach Litwy z państwami sąsiednimi, jednakowoż już w szkole powinniśmy uczyć przyszłych studentów, by zdawali sobie sprawę z tego, że ogólne wykształcenie filologiczne, które się zdobywa studiując język i kulturę na uniwersytecie mającym dobrych wykładowców, jest ogromnym bogactwem. Pozwala ono absolwentowi na wykonywanie nie tylko pracy twórczej, ale również dowolnej pracy praktycznej" - podkreśla prof. Meilutė Ramonienė

W opinii dziekan Wydziału Filologii Uniwersytetu Wileńskiego, oczekiwanie od nauki wyłącznie konkretnych, namacalnych wyników jest bardzo szkodliwe. Społeczeństwa, które dążą jedynie do pragmatycznych celów, bardzo szybko się stykają z poważnymi problemami społecznymi. Ich rozwiązanie wymaga kreatywności i zdolności dostosowania się do wynikłych problemów, a to jest zadaniem nauk humanistycznych i społecznych. Badania wielojęzyczności bardzo wyraźnie dowodzą, że państwa, w których obywatele znają więcej języków obcych, przygotowują specjalistów znacznie lepiej przygotowanych do współczesnego rynku pracy. 

Zdaniem M. Ramonienė, na Litwie często brakuje twórczego i otwartego spojrzenia na sąsiadów. Nie uczymy ich języka, literatury, historii, mało o nich wiemy, a przecież są w dużej mierze bardzo ściśle związani z Litwą. Specjaliści z dobrym uniwersyteckim wykształceniem z zakresu języka polskiego, rosyjskiego, łotewskiego, ze znajomością kultury sąsiednich krajów przynieśliby wiele pożytku państwu litewskiemu, argumentuje prof. M. Ramonienė.

Filologię polską na Litwie można studiować na dwóch uczelniach - Uniwersytecie Wileńskim oraz Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

Studia na najlepszej uczelni na Litwie - Uniwersytecie Wileńskim - dają odtąd nową możliwość uzyskania podwójnej kwalifikacji - w zakresie filologii polskiej z dodatkową specjalizacją w zakresie dowolnego innego kierunku proponowanego przez Uniwersytet Wileński.

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej na Wydziale Edukacji Humanistycznej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza do studiowania filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską. Od nadchodzącego roku akademickiego planowane jest połączenie filologii polskiej z nauczaniem początkowym (tj. pedagogiką wczesnoszkolną). Osoby, które już w roku bieżącym dostaną się na studia polonistyczne na tej uczelni, będą miały możliwość uzyskania potrójnej specjalności: stopnia bakałarza filologii polskiej, kwalifikacji nauczyciela języka polskiego, a także dodatkowej specjalności - nauczania początkowego.
 
Na podstawie: 15min.lt, inf. wł.