Franciszkanie odzyskali klasztor


Zespół klasztorny przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP na Piaskach w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
13 marca na posiedzeniu rządu zapadła decyzja o przywróceniu Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) prawa własności do pięciu budynków klasztornych przy ul. Pranciškonų 1 w Wilnie. Starania o odzyskanie własności trwały prawie 20 lat. Od 2013 r. franciszkanie czekali na decyzję rządu w tej sprawie.We wtorek, 14 marca premier Saulius Skvernelis spotkał się z o. Markiem Dettlaffem, gwardianem klasztoru i rektorem kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie, żeby omówić kwestie dalszej współpracy na rzecz zachowania zabytkowego klasztoru. Szef rządu zaznaczył, że klasztor franciszkański jest ważnym obiektem dziedzictwa historycznego i kulturalnego, powinien więc służyć społeczności miasta jako ośrodek kultury, obiekt badań naukowych, otwarty dla mieszkańców, pielgrzymów i turystów.

O. Marek Dettlaff zapewnił, że zespół budynków klasztornych nadal będzie otwarty dla szerokiej społeczności, wszyscy dotychczasowi dzierżawcy nadal będą mogli korzystać z pomieszczeń klasztornych, zostaną z nimi uzgodnione warunki dalszej współpracy.

O. Marek Dettlaff i premier Saulius Skvernelis, fot. lrv.lt

Starania o odzyskanie prawa własności do budynków przylegających do kościoła franciszkańskiego w Wilnie trwały prawie 20 lat. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny franciszkanie odzyskali w 1998 r. Budynki klasztorne w ciągu ostatnich 20 lat były zarządzane przez spółkę Pranciškonų rūmai (Pałac franciszkanów). W lipcu 2004 r. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych zwrócił się do sądu z wnioskiem o unieważnienie rejestracji budynków klasztornych na imię spółki Pranciškonų rūmai i o przekazanie budynków rządowi litewskiemu. Po wielu niezwykle uciążliwych perypetiach sądowych w lutym 2013 r. Sąd Najwyższy Litwy ogłosił, że budynki klasztorne muszą wrócić do państwa. W końcu października 2013 r. Rząd RL postanowił przekazać je w gestię Funduszu Mienia Państwowego do czasu wyjaśnienia, czy można przywrócić prawo własności przy zwrocie Zakonowi Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) zabudowań klasztornych.

Walczący o odzyskanie własności zakonu franciszkanie stali się obiektem ataków niektórych środowisk litewskich oraz mediów. W litewskich gazetach pojawiły się oszczercze artykuły o tym, że sześciu nieznających języka litewskiego zakonników chce przejąć klasztor, który był kolebką litewskości. O prawo własności do budynków przy ul. Trockiej upomniał się również Uniwersytet Wileński.

O. Marek Dettlaff, gwardian klasztoru i rektor kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie niejednokrotnie mówił o planach związanych z użytkowaniem odzyskanych budynków: franciszkanie zamierzają prowadzić tam działalność edukacyjną, kulturalną, religijną, chcą założyć Muzeum Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Zamierzają też upamiętnić pierwszą litewską szkołę, która działała właśnie w tych murach i uczcić pamięć mieszkającego tam Jonasa Basanavičiusa.


Na podstawie: lrv.lt, inf.wł.
Zdjęcia: Ara Nersisian
Montaż: Edwin Wasiukiewicz

Komentarze

#1 CUD

CUD

#2 Wstyd i hańba biurokratom

Wstyd i hańba biurokratom !!!!!!! 20. lat wejdzie do historii jako niekompetencja urzędników w tej materii !!!!!!
Jako kradzież cudzego mienia !!!!!!!!
Podobnie jest z odzyskaniem ziemi w Wilnie..... ????!!!! Jak to określić ?

#3 Nareszcie kolebka polskości

Nareszcie kolebka polskości wróciła do polskich franciszkanów! Egzorcyzmy o. Dettlaffa okazały się skuteczne:) Jeszcze we Lwowie trzeba odzyskać Dom Parafialny i resztę franciszkańskich zabudowań klasztornych przy kościele św. Antoniego. Niestety kolejny giedroyciowy polski rząd nie pomaga w odzyskaniu polskiej własności

#4 Prawdziwy cud...tyle bylo

Prawdziwy cud...tyle bylo modlitw, prosb skierowanych do niebios, odmawian rozanca przez parafian i franciszkanow idac doolola budynkow klasztornych, ile staran o. Marka Dettlaff i negocjacji z kolejnymi ministrami i premierami...cos niesamowitego, ze nareszcie te przepiekne budynki w dobrym stanie w centrm miasta zwrocono wlascicielom ...wydazenie roku w Wilnie. Boze, dzieki za wysluchanie naszych modlitw.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.