G. Nausėda: Litwa i Polska są gotowe do zacieśniania współpracy w dziedzinie obronności


Fot. president.lt
Umacnianie bezpieczeństwa w regionie, ceny energii, dalsze wsparcie dla Ukrainy oraz działania mające powstrzymać agresję Rosji zostały omówione w piątek 16 września, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim w Wilnie prezydenta Gitanasa Nausėdy i premiera Polski Mateusza Morawieckiego.

„Mimo sankcji wspólnoty międzynarodowej i doznawanych strat na polu walki, Rosja kontynuuje działania wojenne na Ukrainie, niszczy obiekty infrastruktury i zabija cywilów. Powinniśmy kontynuować wsparcie gospodarcze, finansowe i wojskowe dla Ukrainy, jak również podejmować się innych działań, w tym – dodatkowych sankcji, które jeszcze bardziej ograniczyłyby możliwości agresora do kontynuowania tej krwawej wojny” – powiedział prezydent Gitanas Nasėda.

Jak zaznaczył, umacnianie wschodniej flanki NATO pozostaje priorytetowym zadaniem dla Litwy i Polski.

„Powinniśmy umacniać praktyczną współprace naszych państw w dziedzinie obronności, w tym – możliwość podejmowania wspólnych decyzji w sferach dot. straży przybrzeżnej i obrony przeciwlotniczej” – cytowany jest w komunikacie Urzędu Prezydenta G. Nausėda.

W kwestii cen zasobów energetycznych prezydent podkreślił, że konieczne jest poszukiwanie na szczeblu unijnym i narodowym decyzji nie tylko odnośnie do pohamowania ich wzrostu, lecz także udzielania wsparcia mieszkańcom i przedsiębiorcom.

W piątek, 16 września, odbywają się litewsko-polskie konsultacje międzyrządowe. Posiedzenia gabinetów ministrów Litwy i Polski odbywają się w takim formacie już po raz trzeci.

Na podstawie: bns.lt, president.lt