Gabriela Andruszkiewicz wygrała "Kresy 2017"!

Gabriela Andruszkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie zwyciężyła w finale XXVI Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza "Kresy 2017". Wraz ze zdobywcą II miejsca Łukaszem Palkowskim z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie będzie reprezentowała Litwę podczas tegorocznych spotkań laureatów "Kresów" w Białymstoku w dniach 11-16 grudnia. Na liście rezerwowej znalazł się zdobywca III miejsca Julian Germanowicz z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie.
W tegorocznych eliminacjach konkursu na wszystkich szczeblach uczestniczyło 960 uczniów z Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego, trockiego i święciańskiego. W finale, który się odbył we czwartek, 9 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, wzięło udział 60 młodych miłośników recytacji: 19 - w I kategorii wiekowej (dzieci do lat 12), 21 - w II kategorii wiekowej (dzieci i młodzież od lat 12 do 16) oraz 20 - w III kategorii wiekowej (młodzież powyżej 16 lat).

Uczestników oceniało jury w składzie: prof. Piotr Damulewicz, wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydziału w Białymstoku, aktor Białostockiego Teatru Lalek (przewodniczący), Magdalena Kiszko-Dojlidko, wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie im. Aleksandra Zelwerowicza Wydziału w Białymstoku, skarbnik Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Białymstoku, Lilia Kiejzik, kierownik i reżyser Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, Irena Litwinowicz, kierownik i reżyser Polskiego Teatru w Wilnie, Helena Bakuło, animator kultury, dyrektor Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

A oto laureaci i wyróżnieni:

I kategoria wiekowa (dzieci do lat 12) 

I miejsce - Daniel Czerniawski z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Krystyna Kalitkiewicz)
II miejsce - Adela Aleksiejewa ze Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach w rejonie wileńskim (nauczycielka Alicja Rosowska)
III miejsce - Daria Mysina z Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim (nauczycielka Czesława Orłowska) oraz Agnieszka Stachowska ze Szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie (nauczycielka Barbara Zinkiewicz).   

Wyróżnienia: Erwin Naruniec z Gimnazjum z Mickunach w rejonie wileńskim (nauczycielka Beata Naruniec), Estela Tamulėnaitė z Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie w rejonie wileńskim (nauczycielka Irena Alaszewicz), Marek Waluczko z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Bożena Bandalewicz), Marta Walukiewicz ze Szkoły im. Anny Krepsztul w Butrymańcach w rejonie solecznickim (nauczycielka Anna Jasińska).

II kategoria wiekowa (dzieci i młodzież od 12 do 16 lat)

I miejsce - Patryk Babicz z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Renata Slavinskienė
II miejsce - Hubert Niewierowicz z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Sabina Naruniec), Kamila Romanowska z Gimnazjum w Awiżeniach (nauczycielka Lilia Wojciechowska), Oliwia Učkuronytė z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska).
III miejsce w tej kategorii nie zostało przyznane.

Wyróżnienia: Agnieszka Woronowicz z Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Krystyna Witlicka), Waldemar Dudojć ze Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (nauczycielka Teresa Młyńska), Damian Kondratowicz z Gimnazjum Žeimena w Podbrodziu (nauczycielka Alicja Pieślak), Kamila Jaśkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Szumsku (nauczycielka Czesława Błażewicz).

III kategoria wiekowa (młodzież od 16 lat)

I miejsce - Gabriela Andruszkiewicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Danuta Szejnicka)
II miejsce - Łukasz Palkowski z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie (nauczycielka Wanda Andruszaniec)
III miejsce - Julian Germanowicz z Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie w rejonie wileńskim (nauczycielka Aldona Sudenis) i Tomasz Sokołowski z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (nauczycielka Stanisława Wielisiejczyk)

Wyróżnienia: Jan Sylwester Pieczuro z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (nauczycielka Stanisława Wielisiejczyk), Agata Dorodko z Gimnazjum w Ejszyszkach w rejonie solecznickim (nauczycielka Wacława Iwanowska), Tomasz Pieszko z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim (nauczycielka Krystyna Turkot), Ronald Dudziński z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solecznikach (nauczycielka Lilia Kutysz), Dorota Sokołowska z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie (nauczycielka Grażyna Berdešiūtė-Starynina), Anna Makutonowicz z Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim.

Gratulujemy zwycięzcom i laureatom! 
Reportaż z finału "Kresów" - już wkrótce.
Na podstawie: inf. wł.
Zdjęcia: Eryk Iwaszko
Montaż: Edwin Wasiukiewicz, Aleksandra Konina