Gitanas Nausėda złożył przysięgę prezydencką


Inauguracja prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy/fot.ELTA
Litwa ma nowego prezydenta. Gitanas Nausėda złożył przysięgę prezydencką. Uroczystość zaprzysiężenia odbyła się w sejmie Litwy. W pierwszym wystąpieniu jako szef państwa zapowiedział kontynuację dotychczasowej polityki zagranicznej opartej na ścisłej współpracy z UE, USA, a także krajami sąsiednimi, w tym z Polską.
 
 


Inauguracja nowego prezydenta Litwy rozpoczęła się od oddania hołdu przy pomniku Jonasa Basanavičiusa. Następnie prezydent elekt Gitanas Nausėda wraz z rodziną udał się na uroczyste posiedzenie Sejmu RL.

Po złożeniu przysięgi, prezydent Gitanas Nausėda wygłosił przemówienie, w którym odnotował, że pracę rządu będzie oceniał na podstawie tego, jak mu się uda zmniejszyć wykluczenie społeczne. Według prezydenta, niektórzy mieszkańcy nie zdają dziś sobie sprawy z tego, że Litwa żyje dziś w najbardziej pomyślnym i sprzyjającym gospodarczo okresie w całej historii kraju.

„Jak się to stało, że mówiąc o Europie dwóch prędkości, nie zauważyliśmy, że stworzyliśmy Litwę dwóch prędkości. Powinniśmy uświadomić sobie, że nie zbudujemy państwa bezpiecznego socjalnie, jeżeli każdy będzie dbał wyłącznie o swoje interesy, jeżeli wykluczenie społeczne będzie rosło, a ludzie będą się czuli obcy w swoim kraju” – powiedział prezydent Gitanas Nausėda.

Jako drugie najważniejsze zadanie prezydent wymienił wzrost dochodów z tytułu podatków z 30 do 35 procent PKB. „To ponad 2 mld euro, które moglibyśmy przeznaczyć na opiekę społeczną, ochronę zdrowia, kulturę, usługi publiczne i wynagrodzenia” – wymienił prezydent.

Kolejne najważniejsze zagadnienia to: zmniejszenie przepaści między regionami, efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Z kolei jako najważniejsze zadanie prezydent wymienił polepszenie jakości oświaty. „Musimy położyć kres niekończącym się reformom w oświacie, na skalę kraju osiągnąć porozumienie w kwestii zmian niezbędnych w systemie edukacji, które nie będą od nowa rozpatrywane przy każdej zmianie rządu. Środki i czas musimy inwestować w edukację swoich dzieci, ponieważ jest to najważniejsza inwestycja” – powiedział prezydent Gitanas Nausėda.

Nowy prezydent zaznaczył, że „powinniśmy rozwijać dwustronne stosunki z państwami sąsiednimi – Polską, Łotwą, Estonią”. Wskazał też na konieczność dążenia do niezależności energetycznej, a także „obrony swych interesów w Unii Europejskiej i NATO”. 

Przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis, przemawiając podczas uroczystości inauguracyjnej i gratulując nowemu prezydentowi, pochwalił decyzję Gitanasa Nausėdy o wyborze Polski, jako kraju, do którego uda się z pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą.

„Utrzymanie partnerskich stosunków z tym krajem jest ważne nie tylko dla nas, Litwy, ale także dla całego regionu – jesteśmy częścią całej tej sytuacji geopolitycznej” – powiedział przewodniczący litewskiego sejmu.

Prezydent Gitanas Nausėda z wizytą do Polski udaje się 16 lipca.

55-letni Gitanas Nausėda jest piątym prezydentem, wybranym w wyborach bezpośrednich od czasu, kiedy Litwa odzyskała niepodległość w 1990 roku. Wcześniej stanowisko to piastowali Algirdas Brazauskas, Valdas Adamkus, Rolandas Paksas, a przez ostatnie 10 lat przywódczynią kraju była Dalia Grybauskaitė.

Na podstawie: bns.lt, delfi.lt, inf.wł.