GKES: premier nie wszedł w konflikt interesów prywatnych i służbowych


Na zdjęciu: premier Saulius Skvernelis, fot. BNS
Dane pozwalające twierdzić, że premier Saulius Skvernelis podczas podejmowania decyzji ws. przyznania finansowania na asfaltowanie ulicy, przy której mieszka, mógł wejść w konflikt interesów prywatnych i służbowych, są niewystarczające, we czwartek, 4 czerwca, podała Główna Komisja Etyki Służbowej.

Komisja badająca sytuację przez pół roku stwierdziła, że nie wystarcza danych, które by świadczyły o tym, że podczas przyznawania w październiku ubiegłego roku przez rząd funduszy na drogi samorządu rejonu wileńskiego premier mógł wiedzieć, że pieniądze przeznaczone będą na jego ulicę i mógł w ten sposób naruszyć prawo, dlatego postanowiła umorzyć dochodzenie.

„Główna Komisja Etyki Służbowej (…) postanowiła dochodzenie ws. zachowania S. Skvernelisa podczas posiedzenia (…) z dnia 30 października 2019 roku umorzyć” – poinformowała wiceprzewodnicząca Głównej Komisji Etyki Służbowej Evelina Matulaitienė, która przewodniczyła posiedzeniu komisji.

Za takim wnioskiem komisji zagłosowało jednogłośnie czterech z pięciu jej członków za wyjątkiem przewodniczącego komisji Edmundasa Sakalauskasa, jego kandydaturę bowiem zgłasza premier.

Jak stwierdziła Główna Komisja Etyki Służbowej, we wspomnianej uchwale rządu na budowę niewymienionych dróg lokalnych na terytorium samorządu rejonu wileńskiego 300 tysięcy euro zostało przyznanych na podstawie zaprotokołowanej decyzji jeszcze z roku 2015, na mocy której przewidziane zostało przyznanie dodatkowego finansowania na zwiększenie asygnowań dla samorządów, w których licznie mieszkają przedstawiciele mniejszości narodowych.

Komisja podkreśla, że we wszystkich wcześniejszych pismach, które figurowały podczas sporządzania uchwały, nazwa ul. Upės również nie była wymieniana.

Jak poinformował główny śledczy Głównej Komisji Etyki Służbowej Tomas Čaplinskas, z dokumentów wynika, że o możliwość asfaltowania ul. Upės w gminie zujuńskiej w rejonie wileńskim, przy której mieszka premier Saulius Skvernelis z rodziną, aktywnie zabiegał samorząd rejonu wileńskiego na wniosek starosty i mieszkańców gminy zujuńskiej, a następnie również – Departamentu Ochrony Kierownictwa Państwa.

Na podstawie: bns.lt