Głos mera w sprawie szkoły im. Lelewela decydujący, ale nie ostateczny


Fot. wilnoteka.lt
Szkoła Średnia im. K. Daukšos z litewskim językiem nauczania uzyskała zgodę stołecznej Rady na formowanie od 1 września 2015 r. klas 11-12. Znajdująca się w tej samej dzielnicy Wilna, na Antokolu, polska placówka - Szkoła Średnia im. J. Lelewela - która również ubiega się o status długiego gimnazjum, realizującego program kształcenia specjalistycznego o kierunku inżynieryjnym, takiej zgody nie dostała.
23 radnych głosowało za tym, by od września w Szkole Średniej im. J. Lelewela nie było klas 11-12, 16 głosowało przeciwko, 7 wstrzymało się od głosu. W sytuacji, gdy głosy radnych układają się po równo, decydujący jest głos mera. Remigijus Šimašiaus zagłosował przeciwko formowaniu klas 11-12. Jednogłośnie radni zagłosowali za formowaniem klas 11-12 w Szkole Średniej im. K. Daukšos.

Głosując w sprawie polskiej szkoły, liberałowie i konserwatyści nie chcieli nawet uwzględnić faktu, że o wstrzymanie się z decyzją prosiła wiceminister oświaty i nauki Genoveita Krasauskienė. Resort oświaty obecnie decyduje, czy szkoła im. J. Lelewela może rozpocząć proces akredytacji. Odpowiedzialny za oświatę wicemer, konserwatysta Valdas Benkunskas, oświadczył jednak, że to nic nie zmienia, gdyż Ministerstwo Oświaty już wcześniej odpowiedziało negatywnie na wniosek szkoły Lelewela o przyznanie statusu długiego gimnazjum, realizującego program kształcenia specjalistycznego o kierunku inżynieryjnym.

Litewska szkoła działająca w tej samej dzielnicy Wilna, na Antokolu - Szkoła Średnia K. Daukšos - również ubiega się o status długiego gimnazjum, realizującego program kształcenia specjalistycznego o kierunku inżynieryjnym. Początkowo odpowiedź ministerstwa była negatywna. Za tą placówką wstawili się jednak wpływowi politycy, i p.o. ministra oświaty Juozas Bernatonis podpisał zgodę na rozpoczęcie procesu akredytacji. Rada Miasta podjęła więc formalną decyzję: zgodziła się na formowanie klas 11-12.

Los polskiej szkoły na Antokolu nie jest jednak przesądzony, wciąż ma ona szansę na uzyskanie statusu długiego gimnazjum. W środę odbyło się spotkanie sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie z przedstawicielami resortu oświaty, w tym z wiceminister Genoveitą Krasauskienė. Rozmowa dotyczyła między innymi Szkoły im. J. Lelewela.

Na podstawie: vilnius.lt, inf.wł.

Komentarze

#1 głos mera nie tyle decydujący

głos mera nie tyle decydujący ile raczej skandaliczny!!!

#2 simaszius taki sam rozbójnik

simaszius taki sam rozbójnik jak inni niszczyciele polskości w czym on różny od garsvy? tamten przynajmniej nie ukrywa swych poglądów i wiadomo w co gra, a liberał kłamie i zwodzi jak pospolity oszust.

#3 tak simas msze po polsku

tak simas msze po polsku załatwi, jak chce nasze szkoły "załatwić" na amen.
ale niedoczekanie jego, nacika jednego.

#4 Radczenko sie dał uwieść jak

Radczenko sie dał uwieść jak dziecko. aż mu pewnie teraz jest głupio.
Simasius ktory tak pięknie o Polakach mówił, teraz już nie mówi, ale podejmuje decyzje.
moze szkoły nie będzie ale może Simasius mszę załatwi. To będzie można tam żale wypłakiwać.

#5 Konserwatyści i liberałowie

Konserwatyści i liberałowie nie zmienili nastawienia, ich celem jest niszczenie polskości, a szczególnie dorzynanie oświaty, która ma wpływ na przyszłe pokolenia, dlatego działania tej koalicji są wyjątkowo haniebne.
Mer Simasius jest człowiekiem fałszywym i moralnie nieprzyzwoitym. Liberałowie powołują komitet ds mniejszości narodowych, a jednocześnie nadochoczo chcą likwidować nasze szkoły.
To wstyd i kompromitacja dla Aleksandra Radczenki, Renaty Underis, bractwa z PKD i ZW, którzy tak entuzjastycznie wspierali Simasiusa w wyborach samorządowych. Do tego wciąż są na usługach liberałów, jak Julia Mackiewicz i Żemojtin, którzy weszli w skład tego udawanego komitetu, którego jedynym celem jest oszukiwać i dezorientować.
Można być głupcem, to się niestety zdarza. Ale tak się dawać wykorzystywać i rozgrywać przez przeciwników, to już jest szczyt naiwności. A ponadto jeśli jest to decyzja świadoma i cyniczna, to nie ma żadnego wytłumaczenia.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.